NFOŚiGW podpisał pierwszą umowę w ramach programu Region


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł z WFOŚiGWw Białymstoku pierwszą umowę w ramach nowego programu Region. Z kwoty pożyczki33 mln zł ponad jedna trzecia zostanie wykorzystana na dofinansowanieprzedsięwzięć z zakresu OZE i efektywności energetycznej, czyli na ochronęatmosfery. Do 29 września br. pozostałe wojewódzkie fundusze ochrony środowiskai gospodarki wodnej mają szansę na złożenie wniosków i określenie beneficjentówkońcowych programu Region w swoich województwach.

Udzielona przez NFOŚiGW pożyczkadla WFOŚiGW w Białymstoku zostanie przeznaczona na rozbudowę oczyszczalniścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Choroszczy, budowęosiedlowej sieci ciepłowniczej w Siemiatyczach, modernizację oświetleniaulicznego na terenie gminy Siemiatycze (Kajanka, Siemiatycze – Stacja, Tołwin,Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Nadbużna), montaż instalacji solarnych wbudynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krypno i modernizacjęKotłowni Głównej w Mońkach.

– Realizacja tych projektówprzyczyni się do polepszenia gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawy jakościpowietrza na terenie województwa podlaskiego i wpisuje się w Krajowy ProgramOczyszczania Ścieków Komunalnych oraz strategiczne plany związane z ochronąatmosfery oraz efektywnością energetyczną – mówi Kazimierz Kujda, PrezesZarządu NFOŚiGW, który 11 maja 2017 r. podpisał umowę z Piotrem Dzierżanowskim,Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku.

Pierwszy beneficjent programuRegion otrzyma 32 775 503 zł pożyczki.

Jak działa program Region?

Dofinansowywanie w ramachprogramu Region jest udzielane wojewódzkim funduszom na wszystkie typyprzedsięwzięć ujętych w planach działalności WFOŚiGW, w tym również z zakresuOZE i efektywności energetycznej, m.in. na instalacje pomp ciepła, ogniwfotowoltaicznych, działania termomodernizacyjne itp. w formie preferencyjnej,niskooprocentowanej pożyczki.

Oprocentowanie pożyczek dlawojewódzkich funduszy zostało oparte na WIBOR 3M na poziomie WIBOR 3M plus 15punktów bazowych nie mniej niż 2%. Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższyniż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy.

Beneficjenci końcowiotrzymują wsparcie za pośrednictwem poszczególnych wojewódzkich funduszy, któreudzielają pożyczek według własnych priorytetów, uwzględniających uwarunkowanialokalne.

Warunki dofinansowaniabeneficjentom końcowym również określają poszczególne WFOŚiGW, przy czymoprocentowanie tych pożyczek nie będzie mogło mieć charakteru konkurencyjnegodla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze.

Nabór wniosków do września

Nabór wniosków rozpoczął się 1lutego i potrwa do 29 września 2017 r. lub do wyczerpania środków. Planowanałączna alokacja środków na 2017 r. wynosi do 200 mln zł, w tym dla: funduszupodstawowego – 50 mln zł, dla zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywnośćenergetyczna” – 116 mln zł, a dla zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanieodpadami” – 34 mln zł.

Biorąc pod uwagę, że kryteriawyboru przedsięwzięć określają poszczególne wojewódzkie fundusze uwzględniającprzy tym uwarunkowania regionalne, zarezerwowane środki przyczynią się zarównodo realizacji istotnych przedsięwzięć o charakterze lokalnym, które nie mogązostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW, jak ipełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich w ramachRegionalnych Programów Operacyjnych, co jest jednym z priorytetów wspólnejstrategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

 

REO.pl

źródło: NFOŚiGW

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here