NFOŚiGW planuje dofinansować biogazownie rolnicze


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje, że w drugiej połowie czerwca 2013 r. ogłosi kolejny konkurs na dofinansowanie biogazowni rolniczych, podał fundusz.

 

 – Ogłoszenie konkursu planowane jest w drugiej połowie czerwca 2013 r., z naborem wniosków w terminie od 1 do 31 sierpnia 2013 r.

Planuje się, że dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (w celu uzyskania środków w formie pożyczki należy złożyć odrębny wniosek do NFOŚiGW).

Kolejny konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć odbedzie się w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze.

NFOŚiGW planuje, że podstawowym wymaganiem formalnym dla przedkładanych wniosków będzie: posiadanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji, posiadanie warunków przyłączenia do KSE, posiadanie wstępnych potwierdzeń zakupu ciepła i dostaw substratów oraz złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

 – Szczegółowe wymagania zostaną opisane w dokumentacji konkursowej – podał fundusz.

fot. reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here