NFOŚiGW ogłosił konsultacje programu Prosument


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje wymagań technicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Jak informuje Fundusz, program Prosument ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Będzie opierał się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Zakłada się budżet programu na lata 2014-2020 w wysokości 600 mln zł, z możliwością zawierania umów do 2018 r. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

Prezentowane przez NFOŚiGW wymagania techniczne składają się z trzech części: wymagań ogólnych dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć, wymagań szczegółowych, wymagań dotyczących uprawnień do montażu instalacji.

Fundusz zaprasza do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 17 stycznia 2014 r. Uwagi należy zgłaszać przez formularz kontaktowy na stronie internetowej NFOŚiGW.

Redakcja reo.pl

fot. dlritter/sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here