NFOŚiGW ogłasza konkurs dot. promowanie efektywności energetycznej i OZE


NFOŚiGW ogłasza drugi konkursw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródełenergii w przedsiębiorstwach. Unijne dofinansowania czekają na dużeprzedsiębiorstwa. Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja2017 r.

Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 300 mlnzł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej (wraz zmożliwością uzyskania premii inwestycyjnej) w wydatkach kwalifikowalnych napoziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednaknie może przekroczyć 75%. Przy czym pomoc zwrotna to oprocentowane zwrotnedofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy (tj.przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest odosiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii) w wysokości od 5%do 15% wysokości wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom (formaprawna: kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121,kod 124, kod 140).

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikającez przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne zobwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawieszczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywnościenergetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a takżezmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach,instalacjach i urządzeniach technicznych. Chodzi m.in. o takie działania, jak: przebudowalinii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowamodernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanietechnologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lubwymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie,oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnychźródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanietechnologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepłaodpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzieprzyjmował wnioski w ramach działania 1.2 POIiŚ 2014-2020 w terminie od 31marca do 29 maja 2017 r.

W ramach pierwszego naboru dla działania 1.2 wpłynęło 10 wniosków nałączną kwotę wydatków całkowitych ponad 73 mln zł oraz kwotę dofinansowania wpostaci pomocy zwrotnej w wysokości ponad 22 mln zł. Trwa ocena merytoryczna Ii II stopnia. NFOŚiGW jako instytucja wdrażająca dla działania w kwietniu br. planujeco najmniej dwa szkolenia z zakresu procedury wnioskowania oraz zasadudzielania dofinansowania.

 

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here