NFOŚiGW o wstrzymaniu III konkursu GIS "Sieci elektroenergetyczne"

Nabór wniosków w ramach programu GIS na budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci w celu przyłączania źródeł OZE został wstrzymany ze względu na ryzyko braku podstawy prawnej do udzielania pomocy oraz istotne ograniczenie wpływów z opłaty zastępczej – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi wstrzymania naboru wniosków w kolejnym – III konkursie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „System zielonych inwestycji (GIS- Green Investment Scheme). Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że główne powody wstrzymania kolejnego naboru wniosków to ryzyko braku podstawy prawnej do udzielania pomocy oraz istotne ograniczenie wpływów z opłaty zastępczej.

Podstawy prawne, regulujące warunki udzielania pomocy publicznej na budowę przyłączy – t.j. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), obowiązują jedynie do dnia 31.12.2013 r. Przewiduje się, że będą one zastąpione rozporządzeniami, które umożliwią udzielanie pomocy de minimis do dnia 31.12.2020 r., a pomocy regionalnej, w zakresie obejmującym energetykę – jedynie do dnia 30.06.2014 r. (niezbędne jest jednak wydanie nowych rozporządzeń przez Ministra Środowiska).

 

Redakcja reo.pl

źródło: NFOŚiGW

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here