NFOŚiGW o dopłatach do kolektorów słonecznych


Do maja br. roku w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych” zainstalowano kolektory słonecznej o łącznej powierzchni ponad 420 tys. m2 – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program został wdrożony we współpracy z bankami w 2010 r. Jego budżet został ostatecznie zwiększony do 450 mln zł, co pozwoliło w latach 2010 – 2014 na zawarcie większej liczby umów, niż zakładały pierwotne plany. Dziś środki przewidziane w programie zostały niemal w całości wypłacone. Do maja 2014 roku w ramach tego programu zostało zrealizowanych 61 126 przedsięwzięć, zaś łączna powierzchnia zainstalowanych kolektorów przekroczyła już 420 tys. m2.

Jak podkreśla NFOŚiGW, na polskim rynku oferowane są wysokiej jakości i tańsze niż w roku 2010 instalacje. Od co najmniej roku zapowiadano poszerzenie zakresu dofinansowania mikroinstalacji OZE o inne, mniej znane, ale równie efektywne instalacje. Dlatego wkrótce, po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zwanej małym trójpakiem energetycznym został przygotowany i zatwierdzony nowy program wpierający mikroinstalacje OZE w segmencie produkcji energii elektrycznej i ciepła pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Wdrożenie programu priorytetowego Prosument zostało rozpoczęte 26 maja br., mimo wcześniejszych deklaracji uruchomienia pierwszego naboru na przełomie czerwca i lipca. Obecnie przyjmowane są wnioski od jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Do końca czerwca br. planowane jest wdrożenie programu Prosument dla WFOŚiGW.

Wsparcie dla instalacji kolektorów słonecznych przewidziane jest też w innych programach NFOŚiGW takich jak: Program priorytetowy „Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”; Program operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”- dofinansowane w ramach funduszy EOG 2009 – 2014; Program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”; udostępnienie środków w formie dotacji Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej”.

Ponadto rynek kolektorów słonecznych wspierają niektóre wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Niebawem w ramach RPO będą dostępne fundusze unijne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Redakcja reo.pl
 

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here