NFOŚiGW: będzie pierwszy nabór dla wojewódzkich funduszy w ramach nowego programu


Od 1 lutego do 29 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach programu priorytetowego„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanychprzez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION”. Planowana łączna alokacjaśrodków na 2017 r. to 200 mln zł, w tym dla funduszu podstawowego – 50 mln zł,dla zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” – 116 mln zł, adla zobowiązania wieloletniego „Gospodarowanie odpadami” – 34 mln zł.Beneficjentamiprogramu będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,które indywidualnie określą beneficjentów końcowych programu.

 

Dofinansowywanie w ramachprogramu REGION obejmie wszystkie typy przedsięwzięć z zakresu ochronyśrodowiska lub gospodarki wodnej ujęte w planach działalności WFOŚiGW, w formiepreferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki.

 

Oprocentowanie pożyczek dlawojewódzkich funduszy zostało oparte o WIBOR 3M na poziomie WIBOR 3M plus 15punktów bazowych nie mniej niż 2%. Pożyczki będą udzielane na okres nie dłuższyniż 7 lat z okresem karencji do 6 miesięcy.

 

Warunki dofinansowania beneficjentomkońcowym określą poszczególne WFOŚiGW, przy czym oprocentowanie tych pożyczeknie będzie mogło mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGWudzielanych w tym samym obszarze.

 

Nabór zostanie przeprowadzonyod 1 lutego do 29 września 2017 r. lub do wyczerpania środków. Planowana łącznaalokacja środków na 2017 r. wynosi do 200 mln zł, w tym: dla funduszupodstawowego – 50 mln zł na projekty wodno-kanalizacyjne; dla zobowiązaniawieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” – 116 mln zł np. na działaniaantysmogowe, na instalacje fotowoltaiczne, czy też na termomodernizację, a dla zobowiązaniawieloletniego „Gospodarowanie odpadami” – 34 mln zł m.in. na usuwanie azbestu.

 

Biorąc pod uwagę, że warunkiudzielania dofinansowania beneficjentom końcowym będą określały poszczególnewojewódzkie fundusze, uwzględniając przy tym uwarunkowania regionalne,zarezerwowane środki przyczynią się zarówno do realizacji istotnych przedsięwzięćo charakterze lokalnym, które nie mogą zostać sfinansowane w ramach programów zaktualnej oferty NFOŚiGW, jak i pełnego wykorzystania dostępnych dla Polskiśrodków europejskich, co jest jednym z priorytetów wspólnej strategii działaniaNarodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy.

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here