NCBR: Prawie 93 mln zł na innowacje w elektroenergetyce


Wzrost innowacyjności krajowego sektoraelektroenergetycznego jest celem programu PBSE Narodowego Centrum Badań iRozwoju. W środę ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w tym programie. Dobeneficjentów trafi w sumie 93 mln zł.

Prace nad ogniwami fotowoltaicznymi oraz tandemowymi nabazie materiałów perowskitowych, opracowanie platformy agregującej potencjałrozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz stworzenie hybrydowych układówadsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci – to przykłady projektów wyłonionych w Ikonkursie programu sektorowego PBSE.

– Sektor elektroenergetyczny jest jednym z sektorówstrategicznych, szczególnie ważnym dla gospodarki. Mając na celu zwiększeniebezpieczeństwa energetycznego, ochronę środowiska oraz wzrost konkurencyjnościbranży, inwestujemy prawie 93 mln zł w innowacyjne projekty polskichprzedsiębiorców. Ich realizacja przyniesie korzyści polskiemu przemysłowi iobywatelom, którzy będą mogli korzystać z lepszych, bardziej ekologicznych itańszych rozwiązań – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego PiotrDardziński.

Celem programu PBSE jest wzrost innowacyjności krajowegosektora elektroenergetycznego w perspektywie 2023 roku. Przedsiębiorcy moglisię ubiegać o dofinansowanie innowacyjnych, ważnych z perspektywy całejgospodarki projektów w obszarach takich jak: energetyka konwencjonalna,energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi.

– Wśród celów szczegółowych PBSE, poza zwiększeniem liczbyinnowacji w sektorze elektroenergetycznym, znajdują się m.in. ograniczeniepoziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa z tej branżyoraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii.Tym i innym wyzwaniom będą stawiać czoła zespoły naukowców i inżynierów zarównoz dużych firm, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP – w tym startupów – którymudzielamy wsparcia w I edycji programu – zaznacza dyrektor Narodowego CentrumBadań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Do dofinansowania w łącznej wysokości prawie 93 mln złzostały rekomendowane 24 projekty. Prawie połowa z nich dotyczy zwiększeniaefektywności energetycznej, a jedna trzecia to projekty związane z OZE.Najwyżej oceniony został projekt zgłoszony przez Saule Technologies, start-upzałożony przez polskich naukowców pracujących nad innowacyjnymi technologiamina bazie perowskitów.

Program sektorowy PBSE jest jednym z 13 programówsektorowych NCBR realizowanych w ramach Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój. Został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE).

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here