NCBR: 750 mln zł na "szybką ścieżkę" dla innowacji


750 mln złprzeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjne projekty mikro,małych i średnich przedsiębiorców. Starający się o dofinansowanie w drugimkonkursie tzw. “szybkiej ścieżki” decyzję ws. finansowania otrzymająjuż po 60 dniach.

 

Konkurs”szybkiej ścieżki” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi w ramachProgramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a jego celem jest podniesienieinnowacyjności polskich przedsiębiorstw. – Jego nowatorska formuła -ograniczenie formalności do niezbędnego minimum oraz krótki czas wydaniadecyzji – jest bardzo atrakcyjna dla firm. Jednocześnie ambitne kryteriakonkursu zapewniają, że wsparcie ze środków publicznych otrzymająprzedsiębiorstwa realizujące ambitne projekty, które przełożą się na wzrost innowacyjnościpolskiej gospodarki – informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Adresatamikonkursów są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnichprzedsiębiorstw. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmującychrealizację m.in. badań przemysłowych i prac rozwojowych. Przedmiotem projektupowinno być jednak rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentnąspecjalizację”.

 

Udogodnieniemdla przedsiębiorców jest elastyczna formuła naboru wniosków o dofinansowanie.Będzie on prowadzony od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r., a co miesiąc NCBRbędzie zamykał turę naboru, by w ciągu około 60 dni przedsiębiorcy, którzyaplikowali w danej turze otrzymali decyzję w sprawie dofinansowania.

 

– Polskagospodarka musi stać się bardziej innowacyjna, a jednym z warunków sukcesu natym polu jest wzrost zaangażowania przedsiębiorców w działalnośćbadawczo-rozwojową. Państwo w tym procesie odgrywa ważną rolę i różnymimetodami stymuluje aktywność biznesu. Innowacyjności nie można zadekretować,ale wprowadzając zmiany w prawie i oferując atrakcyjne mechanizmy finansowaniaprac B+R w polskich firmach stworzyliśmy przedsiębiorcom odpowiednie warunki dozwiększenia konkurencyjności właśnie w oparciu o efekty pracbadawczo-rozwojowych. W konkursach „szybkiej ścieżki” w obecnej unijnejperspektywie finansowej na ten cel przeznaczamy prawie 1,9 mld euro – mówiwiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.

 

W 2015 rokuw konkursie „szybkiej ścieżki” dla małych i średnich przedsiębiorstwprzedsiębiorcy złożyli prawie 2 tys. wniosków o dofinansowanie o łącznejwartości ponad 11,7 mld zł. Na podstawie oceny wniosków złożonych od maja dopaździernika 2015 roku NCBR wsparło 169 najlepszych projektów, których wartośćwynosi 691 mln zł.

 

Dziękidofinansowaniu uzyskanemu w „szybkiej ścieżce” polscy przedsiębiorcy pracująm.in. nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultracienkiego ogniwafotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet napodkład elastyczny, unikalnym w skali światowej układem napędowym Efneo dorowerów elektrycznych, technologią produkcji materiałów paszowych w oparciu obiomasę owadów, detektorami podczerwieni o wysokiej niezawodności i odpornościna narażenia środowiskowe, szczepionkami dla skutecznej profilaktyki choróbgołębi.

 

– „Szybkaścieżka” to konkurs cieszący się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, copotwierdza, że wprowadzone przez nas rozwiązania odpowiadają na ich potrzeby.Duża liczba zgłoszonych projektów potwierdza, że sektor wysokich technologii wPolsce systematycznie się rozwija. Wierzę jednak, że więcej polskichprzedsiębiorców będzie stawiać na wysoką jakość projektów i planować bardziejambitne przedsięwzięcia, co zwiększy efektywność podejmowanych przez nasdziałań – mówi zastępca dyrektora NCBR, prof. Jerzy Kątcki.

 

W 2016 rokuNarodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi jeszcze dwa inne konkursy„szybkiej ścieżki”. W drugim kwartale ogłosi konkurs dla dużychprzedsiębiorców, a w trzecim konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstwrealizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Ich łączny budżetwyniesie 1,75 mld zł.

 

 

źródło: naukawpolsce.pap.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here