NCBR: 500 mln zł na innowacyjne projekty


Duże przedsiębiorstwa w ramach konkursu będą mogły staraćsię o wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwójprojektów badawczo-rozwojowych i wypróbowanie ich przed wprowadzeniem na rynek.Pula pieniędzy w konkursie to 500 mln zł.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju(NCBR) już po raz trzeciuruchamia konkurs „Demonstrator”, ale z nowymi zasadami naboru i pod nową nazwą„Linie Pilotażowe”. Nabór wniosków do konkursu rozpocznie się od 6 lipca ipotrwa do 31 października 2016 r. W konkursie premiowane mają być projektyzakładające wdrożenie wyników badań na terenie Polski.

 

– Aktywizowanie przedsiębiorców, by angażowali się wdziałalność badawczo-rozwojową oraz dążenie do efektywnej współpracyprzedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego jest naszym priorytetem. Wramach tego programu stawiające na inteligentny rozwój, innowacyjne firmydostaną wsparcie na realizację najbardziej obiecujących projektów – powiedziałcytowany w komunikacie NCBR wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższegoJarosław Gowin.

 

Konkurs skierowany będzie wyłącznie do dużychprzedsiębiorstw, które powalczą o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowezwiązane z wytworzeniem instalacji pilotażowej. Fundusze z NCBR mają pozwolićprzedsiębiorcom wypróbować nowatorskie rozwiązania przed ich wprowadzeniem narynek, ograniczając ryzyko i ułatwiając dalsze prace nad prototypami.”Programem zostaną objęte przedsięwzięcia, które dzięki wykorzystaniurezultatów prac B+R przyczynią się do poprawy poziomu innowacyjności polskichfirm” – podkreśliło NCBR w komunikacie.

 

Pula pieniędzy w konkursie „Linie Pilotażowe” to 500 mln zł,z czego 50 mln zł trafi do projektów zlokalizowanych w województwiemazowieckim, a 450 mln zł do firm zlokalizowanych poza nim.

 

– Konkurs „Linie Pilotażowe” jest kluczem do zdobyciaskutecznej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorców. Laureaci tegokonkursu będą mogli przetestować nowatorskie rozwiązania w praktyce, a ichprace zostaną zwieńczone stworzeniem prototypów nowych technologii i produktów.Fundusze z NCBR mają więc zapewnić szybszy transfer wyników pracbadawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej – wskazał dyrektor NarodowegoCentrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązaniasię beneficjenta do wprowadzenia wyników prac badawczo-rozwojowych do własnejdziałalności gospodarczej, udzielenia licencji lub sprzedaży praw do wynikówprojektów innemu przedsiębiorcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnychprojektu dofinansowanego w konkursie wynosi 30 mln zł.

 

Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w KrajowąInteligentną Specjalizację, obejmować wyłącznie prace rozwojowe związane ztworzeniem linii pilotażowej oraz dotyczyć innowacji produktowej i (lub)procesowej.

 

Wnioski pod względem naukowo – technologicznym oraz wzakresie gospodarczo – biznesowym oceniać mają niezależni eksperci m.in. podkątem składu zespołu badawczego oraz zasobów technicznych wnioskodawcy,zapotrzebowania rynkowego, opłacalności wdrożenia, nowości rezultatów projektuczy ochronę praw własności intelektualnej.

 

Nabór wniosków potrwa od 6 lipca 2016 r. do 31 października2016 r. i po raz pierwszy w tym programie będzie podzielony na etapy.

 

Według nowych zasad naboru każdy etap konkursu będzie obejmowałnabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenęformalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych iniewybranych do dofinansowania.

 

W poprzednich dwóch edycjach konkursu NCBR wyróżnił w sumie52 projekty, w tym m.in. system wsparcia produkcji filmowej, elektrycznąlokomotywę wielosystemową, zrobotyzowaną linię do konfekcjonowania produktów,technologię łączenia tworzyw sztucznych czy e-system wspierający diagnostykęchorych na padaczkę.

 

Szczegółowe informacje o nowej edycji konkursu można znaleźćna stronie internetowej NCBR.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here