NCBiR: wysokie wsparcie dla innowacji w sektorze elektroenergetycznym


Narodowe Centrum Badań i Rozwojuogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiającychna innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.

Rosnące zapotrzebowaniena energię stawia przez branżą elektroenergetyczną szereg wyzwań, zwłaszcza wobszarze pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Zależy nam, bystosowane w Polsce technologie i rozwiązania dawały użytkownikom jak najwięcejkorzyści, a jednocześnie były jak najbardziej przyjazne dla środowiskanaturalnego. W II konkursie PBSE inwestujemy 120 mln zł nowatorskie projektypolskich firm. Ich realizacja pozwoli na produkcję i dystrybucję lepszejjakości, bezpiecznej energii, zarówno na potrzeby przemysłu, jak i gospodarstwdomowych – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Celem programu PBSE jestwsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązaniazwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektoraenergetycznego, co ma ogromne znaczenie dla całej gospodarki. Duży naciskzostał położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energiipozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisjizanieczyszczeń.

W programie sektorowymPBSE wspieramy realizowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości projekty B+Rw obszarach takich jak energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, siecielektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Ich realizacja przyniesiekorzyści całej gospodarce, a poszczególne firmy będą mogły skuteczniejrywalizować na rynku międzynarodowym – mówi prof. Aleksander Nawrat, zastępcadyrektora NCBR.

Budżet II konkursu PBSE to120 mln zł. Minimalna wartość projektu wynosi 2, a maksymalna 40 mln zł. Dziękikolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy będą mogli sięubiegać nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i pracerozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzającewdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak naprzykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego,testy czy badania rynku. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 2października do 1 grudnia 2017 roku.

Agata Skrzypczyk

źródło: NCBiR http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/
fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here