Największy na świecie producent modułów PV zainteresowany polską technologią


Trina Solar, notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych firmaspecjalizująca się w wytwarzaniu modułów fotowoltaicznych opartych na krzemiekrystaliczny, wystosowała list intencyjny, w którym potwierdza swoje poważnezainteresowanie rozwijaną przez polską spółkę XTPL technologią wytwarzaniaultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny.

 

TrinaSolar – potentat branży fotowoltaicznej – śledzi i analizuje nowe technologie,które mogą wpłynąć na powstawanie, rozwój i wydajność paneli słonecznych.Przyjrzał się także opracowanej przez polskich naukowców technologii XTPL,która pozwala na drukowanie transparentnych optycznie, ultracienkich liniiprzewodzących prąd elektryczny. Dziś zespołowi XTPL udało się zmniejszyćszerokość drukowanych linii do wielkości poniżej jednego mikrometra i tym samymwejść w bardzo atrakcyjną skalę nanometrów. Wynalazek jest chronionyzgłoszeniem patentowym.

 

TrinaSolar w liście intencyjnym potwierdza poważne zainteresowanie firmy technologiąXTPL.

-TechnologiaXTPL umożliwiająca drukowanie tak wąskich elektrycznie przewodzących linii możemieć znaczący wpływ na globalną technologię produkcji krzemowych ogniwsłonecznych, ponieważ umożliwi wyraźną redukcję strat mocy związanych zmetalizacją tychże ogniw słonecznych. Konieczny jest teraz dalszy rozwójtechnologii XTPL ze skali laboratoryjnej do poziomu wysokiej gotowościprodukcyjnej. Technologia XTPL, w przypadku jej udanego przeskalowania dowarunków przemysłowych, pasuje bardzo dobrze do tzw. Mapy Rozwoju Technologii(ang. technological roadmap) dla krzemowych ogniw słonecznych w firmie TrinaSolar. Cieszymy się na współpracę z zespołem XTPL – mówi dr PierreVerlinden, wiceprezes oraz główny naukowiec w firmie Trina Solar.

 

TechnologiaXTPL może w przyszłości umożliwić zwiększenie wydajności krzemowych ogniwsłonecznych, które obecnie dominują na rynku fotowoltaiki (ponad 90% ogniwsłonecznych na świecie jest wytwarzana w oparciu o krzem krystaliczny).Znaczące zainteresowanie najważniejszego globalnego gracza na rynkufotowoltaiki umacnia entuzjazm i wysiłki zespołu XTPL w dalszym rozwojutechnologii.

 

-Zainteresowanie branży, zwłaszcza tak dużych graczy jak Trina Solar, potwierdzato, co czujemy od początku prac nad technologią XTPL – że nasz wynalazek jestunikatowy i wypełnia niszę, która jest dziś na rynku. Z całego świata dobiegajądo nas głosy świadczące o pozytywnym odbiorze rezultatów naszych badań. Tododaje nam skrzydeł. Dziś koncentrujemy się na przeskalowaniu naszejtechnologii i przygotowaniu jej do wdrożeń. Dotychczasowe wyniki są bardzoobiecujące, a głosy płynące z rynku – takie jak ten z Trina Solar – motywująnas do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad XTPL – mówi FilipGranek. – Cieszymy się również z potwierdzonego odpowiednimi listami intencyjnymizainteresowania naszą technologią partnerów z Polski, Niemiec, Belgii, USA orazChin.

 

 

fot. Zespół XTPL/mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here