📻 W STRONĘ SŁOŃCA: Przy zachodniej granicy powstaje fotowoltaiczna mega-farma.

Zgorzelecki Klaster Energii (ZKlaster) zapewni aż 46 MW

AUDIO REO. Posłuchaj nagranego tekstu. Czyta Hubert Augustyniak. ’7”35


Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki aukcji z 15 listopada 2018 dotyczącej źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy do 1 MW. Członkowie Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster) złożyli – jak się okazało – zwycięskie oferty, umożliwiające budowę i efektywną eksploatację źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy aż 46 MW, co stanowi blisko 10% z wszystkich zwycięskich projektów.

ZKlaster dysponuje drugim co do wielkości, obok kontrolowanego przez Zygmunta Solorza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE-PAK), kompleksem farm fotowoltaicznych w Polsce. Razem z poprzednimi 18 MW daje to możliwość generacji 64 MW w Klastrze.


Ten sukces ZKlastra oznacza, że klastry energii w Polsce przestają być organizacjami wirtualnymi, a przechodzą od słów do czynów.

klaster energii Zgorzelec
Albert Gryszczuk, fot. zklaster.org

Albert Gryszczuk, Prezes Zarządu Zgorzeleckiego Klastra Energii: Trzeba mieć na uwadze, że inicjatywa klastrowa jest czymś nowym. Większość polskich klastrów energii jest wciąż w fazie planowania i przygotowywania projektów do realizacji. ZKlaster to pewnego rodzaju ewenement, ponieważ w ramach naszej struktury skupiliśmy podmioty będące w posiadaniu projektów OZE już w pełni gotowych do realizacji. Potwierdzeniem tego jest zwycięstwo tych podmiotów w aukcji zorganizowanej przez URE w połowie listopada.

46 MW nowych źródeł fotowoltaicznych, skupionych na obszarze jednego powiatu, z gwarancją ceny energii, gotowych do budowy w okresie nieprzekraczającym roku – to coś wyjątkowego w skali całego kraju. Zgorzelecki Klaster Energii zdecydowanie przechodzi od słów do czynów również w obszarze wytwarzania energii z OZE, co jest przecież osią każdej inicjatywy klastrowej w Polsce.

Zgorzelecki Klaster energii jest szeroką i wielowątkową inicjatywą, ale bez energii wytwarzanej z OZE nie istnieje. Należy pamiętać, że musi być to energia odnawialna, wytworzona wyłącznie na obszarze funkcjonowania danego klastra (co najwyżej powiatu), a jednocześnie zaspokajająca co najmniej 30% łącznego zapotrzebowania odbiorców z tego obszaru. To poważne wyzwanie pod względem technicznym, organizacyjnym i finansowym.

W ZKlastrze zdajemy sobie z tego sprawę od początku (nasza inicjatywa wystartowała półtora roku temu), dlatego szukaliśmy synergii w działaniach poszczególnych członków klastra, pomagaliśmy w procesie przygotowania projektów do realizacji oraz do świeżo zakończonej aukcji URE. Podkreślić należy również wyjątkowo sprzyjający klimat dla innowacyjności na obszarze powiatu zgorzeleckiego oraz bardzo dobrą współpracę z władzami samorządowymi. Teraz widzimy tego efekty.

Klaster energii może ułatwić przygotowanie i realizację projektów z zakresu OZE.
Formuła hybrydowa to naturalne środowisko dla przygotowania i realizacji tego typu projektów. Zagregowanie projektów o dużym wolumenie w ramach skupionej na wspólnym celu, skoordynowanej i skutecznie zarządzanej struktury – takiej jak w ZKlastrze – pozwala uzyskać fantastyczne rezultaty. Duża skala realizowanych jednocześnie projektów sprawia, że klaster staje się partnerem dla wszystkich poważnych światowych dostawców technologii OZE.

Bez klastra energii żaden pojedynczy inwestor nie ma na to szans.

Przecieramy więc szlaki. Realizowana na jednym obszarze inwestycja polegająca na budowie źródeł fotowoltaicznych o skali takiej jak nasza jest czymś wyjątkowym w tej części Europy.

klaster energii Zgorzelec
fot. zklaster.org

Budowa źródeł OZE to jedno, a co z odbiorem i dystrybucją energii w klastrze?
To kolejne duże wyzwanie, które stoi przed każdym klastrem energii w Polsce. Energię trzeba odebrać od lokalnych producentów, a następnie dostarczyć do odbiorców, jednocześnie skutecznie bilansując popyt i podaż na poziomie lokalnym. Tutaj również z wyprzedzeniem podjęliśmy niezbędne działania, by umożliwić członkom ZKlastra oddanie wyprodukowanej z OZE energii.

W ZKlastrze funkcjonuje pierwsza i dotychczas jedyna w Polsce klastrowa spółka dystrybucyjna z koncesją na obrót i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze klastra. Spółka posiada własną sieć dystrybucyjną oraz jest przygotowana do przyłączenia między innymi źródeł PV o łącznej mocy 55 MW. Dzięki klastrowi energii podmioty, które właśnie wygrały aukcję, będą miały techniczną możliwość sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej.

Harmonogram realizacji inwestycji zamyka się już w 2020 roku. Inwestycje związane z budową poszczególnych źródeł będą skoordynowane. Oczywiście w ramach struktury ZKlastra szykujemy do realizacji kolejne inwestycje z zakresu OZE.

Jest to co najmniej 200 MW mocy wytwórczej.

Czy możliwy jest rozwój innych klastrów energii w podobnym tempie? Sądzę, że będą one w swoim tempie przygotowywać i realizować własne inwestycje. Nie wiem, czy uda im się uzyskać podobną skalę. Jestem natomiast przekonany, że w każdym dobrze zaplanowanym klastrze energii jest potencjał do budowy nowych źródeł OZE i uzyskania korzyści z ich eksploatacji.


Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej to cywilnoprawne porozumienie na rzecz budowy lokalnego rynku energii  elektrycznej i cieplnej w oparte na lokalnych zasobach OZE, wsparte rozwojem stabilnych jednostek wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujących najefektywniejsze i najczystsze dostępne technologie.

Porozumienie zawarto 9 marca 2017 roku w Zgorzelcu, na podstawie art. 2 pkt 15a) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Sygnatariusze – Członkowie Klastra – na mocy zawartego porozumienia uzgodnili realizację szerokiego zakresu działań ukierunkowanych na rzecz budowy samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii.

Więcej informacji na www.zklaster.org

 REO POLECA

📻 GAZ: miał płynąć ze wschodu na zachód. I tak rozumieć trzeba Jałtę. Energetyczna wojna wywiadów.