Najnowsze zmiany do projektu ustawy o OZE okiem rekrutera


Rozmawiamy z Bartoszem Maciaszkiem – Senior Consultantem / Team Leaderem dywizji Energy, Hays Poland.

reo.pl: Co z punktu widzenia rekrutera jest szczególnie istotne w najnowszym projekcie ustawy o OZE?

Bartosz Maciaszek: Kluczowy jest fakt, że proponowane zmiany umożliwiają rozwój sektora energii odnawialnej, odmrożenie wstrzymywanych projektów, a zatem wzrost zapotrzebowania na fachowców z branży już wiosną przyszłego roku.

reo.pl: Które specjalizacje będą się według Pana rozwijać najlepiej?

B.M.: Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Gospodarki stabilny wzrost zatrudnienia spodziewany jest w projektach związanych z energią wiatrową. Dodatkowo planowane wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wodnych spowoduje wzmożone zainteresowanie deweloperów oraz dostawców technologii, a tym samym skokowy wzrost wakatów.

reo.pl: Czy przy nagłym wzroście popytu na fachowców nie obawia się Pan problemów z pozyskaniem kadry, szczególnie w gorzej rozwiniętych specjalizacjach, np. fotowoltaice?

B.M.: Segmenty rynku energii odnawialnej takie jak fotowoltaika czy małe elektrownie wodne nie były dotychczas rozwijane w Polsce. Dlatego możliwość rekrutacji doświadczonych specjalistów jest ograniczona. Liczymy na to, że lokalne zasoby uda się zasilić o fachowców pracujących obecnie za granicą. Niezbędna będzie również elastyczność oraz otwartość pracodawców, którzy umożliwią przekwalifikowanie specjalistom z innych dziedzin. Taki scenariusz zdał egzamin, kiedy na naszym rynku wdrażane były projekty wiatrowe.

reo.pl: Wspomniał Pan o możliwości odmrożenia projektów już na wiosnę. Jeśli to nastąpi, jakie kompetencje będą dla pracodawców najważniejsze?

B.M.: Jeżeli uda się przeforsować zmiany i projekty wejdą w fazę rozwoju, pracodawcy pilnie będą poszukiwać kierowników projektu z doświadczeniem w fazie developmentowej.

reo.pl: Czy sugerowałby Pan dodatkowe poprawki do projektu ustawy o OZE?

B.M.: Partnerzy społeczni wciąż zgłaszają zastrzeżenia do projektu. Jednak w tym momencie liczy się przede wszystkim szybkość działania – tak, aby ustawa w proponowanym kształcie mogła wejść w życie z początkiem 2013 roku.

Redakcja reo.pl

fot. Bartosz Maciaszek, Senior Consultant / Team Leader dywizji Energy, Hays Poland, (fot.: Hays)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here