Najbardziej ekologiczne miasta 2016 wybrane


Wtegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO nagrodzono 8 miast oraz przyznano 8 wyróżnień.Największymi zwycięzcami zostały Wrocław i Słupsk – laureaci aż dwóchkategorii. W konkursie wzięło udział 29 miast.

 

Polskie samorządy intensywnie działają na rzeczrozwoju zrównoważonego w miastach, co pokazują projekty nadsyłane przy okazjikolejnych edycji konkursu ECO-MIASTO. Wszystkie realizowane inwestycjezgłoszone do konkursu nie tylko wpływają na poprawę stanu środowiska i jakości powietrza, aletakże na komfortżycia mieszkańców. Ekologiczne inicjatywy były, są i dalej będą potrzebne,zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatu, dlatego cieszę się, żepolskie i francuskie miasta mogą dzielić się doświadczeniami i dobrymipraktykami w ramach projektu ECO-MIASTO – mówi PierreLévy, Ambasador Francji w Polsce.

 

Łącznie do konkursu zgłosiło się 29 miast, z którychnagrody główne otrzymało 8 miast, a 8 przyznano wyróżnienia. Miasta biorące udział w konkursiezostały podzielone ze względu na wielkość: do 100 tys. i ponad 100 tys.mieszkańców, dlatego w każdej kategorii wyłoniono dwóch zwycięzców. Wiele miast rywalizowało w kilkukategoriach i w efekcie przesłano 49 formularzy konkursowych.

 

Mobilność zrównoważona

Wrocław jako miastopowyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał główną nagrodę za budowę spójneji kompleksowej polityki transportowej. Jury w szczególny sposób doceniłoujednolicenie taryfy dla poszczególnych środków transportu w ramach URBANCARDWrocławskiej Karty Miejskiej oraz funkcjonowanie w mieście 11 stacji ładowaniadla samochodów elektrycznych. Spośród miast poniżej 100 tys. mieszkańcówwybrano Ostrów Wielkopolski, któryzrealizował projekty w ramach ITS (Intelligent Transport Systems) i możepochwalić się dużym udziałem transportu rowerowego oraz wprowadzeniem autobusówelektrycznych, ładowanych z odnawialnych źródeł energii.

 

W tej kategorii wyróżnienia przyznano Puławom i Trójmiastu (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Puławy stworzyły aplikację„myBus online”, przygotowaną z myślą o użytkownikach transportu miejskiego orazjako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziły specjalną „strefęuspokajania ruchu” i ograniczyły prędkość na ulicach do 30 km na godzinę. W Trójmieścienatomiast stworzono spójną międzymiastową politykę transportową. Wszczególności zrealizowano inwestycję międzymiastowego systemu wypożyczaniarowerów „Rower Trójmiejski” oraz prowadzono kampanię na rzecz zachęceniamieszkańców do korzystania z transportu rowerowego.

 

Efektywność energetycznabudynków

W kategorii efektywność energetyczna laureatami zostały Zabrze (powyżej 100 tys. mieszkańców)i Kobyłka (poniżej 100 tys.mieszkańców). Zabrze prowadziło kompleksowe i konsekwentne działania narzecz efektywności energetycznej oraz działania edukacyjne skierowane domieszkańców. Z kolei Kobyłka efektywnie wykorzystała partnerstwopubliczno-prywatne jako skuteczną formę finansowania inwestycji w efektywnośćenergetyczną budynków.

 

Wyróżnienie wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys.otrzymała Gdynia, którą doceniono zakompleksowe działania w zakresie modernizacji budynków, w tym budynków komunalnychoraz za działania edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej. Dodatkowomiasto wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Niepołomice oraz Ostrów Wielkopolski otrzymały wyróżnienia jako miasta z liczbąmieszkańców poniżej 100 tys. Niepołomice doceniono za wsparcie na dużą skalęrozwoju odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych oraz za międzynarodowąi międzygminną współpracę na rzecz efektywności energetycznej, natomiast OstrówWielkopolski za zrealizowany projekt wybudowania przedszkola w technologiienergooszczędnej (przedszkole zostało oddane do użytku we wrześniu 2016r.).

 

Gospodarka wodna

Wrocław (powyżej 100 tys. mieszkańców) zwyciężył przede wszystkim zewzględu na wsparcie finansowe rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, w tym wszczególności budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, co w efekcieposkutkowało wzrostem liczby osób korzystających ze zbiorczych systemówodprowadzania ścieków. Jury doceniło także uruchomienie Centrum EdukacjiEkologicznej „HYDROPOLIS” oraz szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańcówna temat gospodarki wodnej.

 

W kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców laureatem został Słupsk, który jury nagrodziło zakompleksową realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekoweji planowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wody orazkontroli wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Kraków i Hajnówka.Kraków jako miasto powyżej 100 tys. mieszkańców za zrealizowanie projektu„Energetycznie Pasywnej Oczyszczalni Ścieków”, natomiast Hajnówka za udział wprojekcie „Rozbudowy transgranicznego systemu oczyszczania ściekóww zlewni rzeki Bug (Zachodni)”.

 

Zarządzanie lokalnymisystemami energetycznymi

W kategorii zarządzanie lokalnymi systemami energetycznyminagrodę główną dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał Lublin – za planowany projektwykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu. Z kolei laureatem wśródmiast do 100 tys. mieszkańców został Słupsk,doceniony za spójność działań w zakresie zarządzania lokalnymi systemamienergetycznymi, w szczególności za projekt informacyjny „Zielony punkt”. W„Zielonym Punkcie” można dowiedzieć się m.in.: jak oszczędzać energię, w jakisposób pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, otrzymać dofinansowanie na wymianęogrzewania na ekologiczne czy obniżyć rachunki za ciepło naweto kilkadziesiąt procent. Jury zwróciło także uwagę na pilotażowo wdrożonyw Szkole Podstawowej nr 8 system upubliczniania w czasie rzeczywistyminformacji o zużyciu energii przez budynek.

 

Wyróżnienie przyznano jednemu miastu powyżej 100 tys.mieszkańców. Toruń został docenionyza kompleksowe działania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Nagrody

Wrocławi Ostrów Wielkopolski, zwycięzcy w kategorii mobilność zrównoważona,otrzymają samochód elektryczny Renault ZOE do testów na okres 1 miesiąca,natomiast w kategorii efektywność energetyczna budynków firma Saint-Gobainprzekaże miastom Zabrze i Kobyłka produkty WEBER – preparatgruntujący, klej do izolacji termicznej i tynk hydrofilowy oraz siatkępodtynkową ADFORS, a także lekką wełnę szklaną ISOVER. Z kolei Wrocław iSłupsk, zwycięzcy kategorii gospodarka wodna, otrzymają od firmy SaurPolska vouchery na usługę 5 dni roboczych consultingu z zakresudziałalności spółek Saur, dopasowaną do indywidualnych potrzeb, określonych naspotkaniu pokonkursowym. Grupa EDF natomiast nagrodzi Lublini Słupsk – laureatów kategorii zarządzanie lokalnymi systemamienergetycznymi – fundując wizytę jednoosobowej reprezentacji każdego z miastw Centrum Szkoleniowym CAMPUS Nord Grupy DK Energy oraz w Centrum ZarządzaniaEfektywnością Energetyczną (DESC – DKEnergy Savings Center) w Lille dla regionu północnej Francji.

 

Swoją nagrodę przyznał także PartnerMedialny Konkursu – Teraz Środowisko – który wyróżnił Wrocław zaszczególną dbałość o interesy pieszych i rowerzystów oraz za plany uruchomieniawypożyczalni samochodów elektrycznych. Ponadto miasto zostało docenione zawzmożone starania w obszarze ograniczenia strat wody i za doprowadzenie dosytuacji, w której 100 proc. mieszkańców miasta korzysta z dostępnychsystemów oczyszczania ścieków. Za te działania Wrocław otrzyma w prezenciereportaż promocyjny na portalu Teraz Środowisko.

 

Seminaria

Seminaria tematyczne zgromadziły przedstawicieli polskich ifrancuskich samorządów, dla których była to doskonała okazja do wymianydoświadczeń oraz poznania najlepszych międzynarodowych praktyk. W ramach czwartej edycji projektu ECO-MIASTO2016 odbyły się 4 seminaria odpowiadające tematyce kategorii konkursowych: 4października 2016 r. w Zabrzu (gospodarka wodna),                    5-6 października 2016r. w Gdyni (zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi), 11 październikaw Łodzi (efektywność energetyczna budynków) oraz 26 października 2016r. w Warszawie (mobilność zrównoważona).

 

Konkurs edukacyjny dla szkół

W ramach projektu ECO-MIASTO2016 odbył się także konkurs dla uczniów szkół podstawowychi ponadgimnazjalnych „Zakręceni w przestrzeni”, organizowanyprzez Fundację WSPÓLNIE LafargeHolcim. Zadaniem konkursowym było zaproponowaniezmian w najbliższej przestrzeni publicznej – w szkole, świetlicy, domukultury. Celem konkursu było m.in. nauczenie uczniów projektowego realizowaniazadań oraz współpracy przy realizacji pomysłów, a także wzbudzenie refleksjinad własnym otoczeniem i przestrzeniąedukacyjną, w której spędzają czas.

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych główną nagrodę wwysokości 20 tys. złotych na realizację projektu otrzymał zespół uczniów,który zaproponował aranżację przestrzeni wokół terenu rekreacyjno-sportowegoprzy Zespole Placówek Oświatowych w  Morawicy. Każdy z pozostałych czterech zespołów, któryprzedstawił jeden z najlepszych zdaniem komisji konkursowej pomysł, otrzymałnagrodę o wartości do 5 tys. złotych. Wyróżnione projekty to „StrefaAktywności” i „Świetlica z antresolą” autorstwa uczniów z PublicznegoGimnazjum w Małogoszczu, „Nasz Łasuch” Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowieoraz „Kącik relaksacyjny dla uczniów” Zespołu Szkół Niepublicznychw Piechcinie. Dodatkowo wyróżnienie specjalne otrzymali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława Jagiełły w Krasnymstawie za projekt „Mural” ikreatywne podejście w wyborze przestrzeni oraz połączenie historii z nowoczesnąidentyfikacją szkoły.

 

W kategorii szkół podstawowych,uczniowie przesłali prace rysunkowe przedstawiające pomysły na zmiany wnajbliższej przestrzeni publicznej. Wybrane przez jury rysunki zostaną wydane wpostaci kalendarza Fundacji WSPÓLNIE LafargeHolcim 2017.

 

Organizatorem projektu ECO-MIASTO jest Ambasada Francji wPolsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain,Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy Polska oraz TIRU, a takżeFundacją LafargeHolcim i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

 

mat. pras.
fot.
Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here