Na Śląsku znów przekroczone normy pyłu w powietrzu


Znaczne przekroczenia norm pyłu w powietrzu odnotowały jużdrugą noc z rzędu stacje pomiarowe w centralnej i zachodniej części woj.śląskiego oraz zachodniej woj. opolskiego. Nad ranem sytuacja poprawiła się,służby jednak apelują o ograniczanie przebywania na wolnym powietrzu.

 

Jak wynika z odczytów stacji pomiarowych publikowanych przezGeneralny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzki oddział tej służby wKatowicach, w nocy ze środy na czwartek godzinne odczyty stężenia pyłuzawieszonego PM10 w Rybniku osiągnęły o północy wartość 750 mikrogramów na metrsześcienny.

 

Poziom alarmowania społeczeństwa w ujęciu dobowym, ustalonyna 300 mikrogramów na metr sześc., w tym wypadku w Rybniku nie został jeszcze wśrodę osiągnięty. Średnia wartość dobowa stężenia pyłu PM10 wyniosła tam 299mikrogramów na metr sześc. (szczytowa wartość w nocy z wtorku na środę to 538mikrogramów na metr sześc).

 

Bardzo wysokie godzinne stężenia wartości pyłu zawieszonegoPM10 ostatniej nocy zmierzyły też stacje w Zabrzu (499 mikrogramów na metrsześc.) czy Wodzisławiu Śląskim (432 mikrogramów na metr sześc.).

 

Średnie dobowe normy emisji pyłu PM10 (poziom dopuszczalnyto 50 mikrogramów na metr sześc.) przekroczone zostały w środę praktycznie wcałym regionie. Wartości te wyrażone w mikrogramach na metr sześc. wyniosły,prócz rekordowego Rybnika: w Bielsku-Białej 106, Cieszynie 69, Częstochowie102, Dąbrowie Górniczej 106, Gliwicach 146, Katowicach 129, Sosnowcu 116,Tychach 113, Wodzisławiu Śląskim 191, Zabrzu 188, Złotym Potoku 54 oraz Żywcu136.

 

Wartości te przekroczone zostały również na stacjachdziałających w woj. opolskim: w Kędzierzynie-Koźlu (109), Opolu (89) orazZdzieszowicach (118).

 

W oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringujakości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wydałw środę powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dlapyłu zawieszonego PM10 na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej(Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory) i „części środkowej strefy śląskiej” (powiatybieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki,wodzisławski i żywiecki).

 

Według prognozy katowickiego WIOŚ w tych rejonach woj.śląskiego jakość powietrza w czwartek, ze względu na poziom pyłu zawieszonego,będzie tam „bardzo zła”. Inspektorat odradza w tej sytuacji wszelkie aktywnościna zewnątrz. „Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dziecipowinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osobypowinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum” -brzmi wystosowany komunikat.

 

W „części południowej strefy śląskiej” jakość powietrzabędzie “zła”. Oznacza to, że osoby chore, osoby starsze, kobiety wciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu;pozostałe powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnympowietrzu.

 

W „aglomeracji górnośląskiej”, w miastach Częstochowa iBielsko-Biała jakość powietrza będzie „dostateczna”. Należy wówczas rozważyćograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; ta skala zanieczyszczeniepowietrza jest zagrożeniem dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet wciąży oraz małych dzieci.

 

Centralna oraz zachodnia część woj. śląskiego to miejsca,gdzie szczególnie zimą oddycha się bardzo zanieczyszczonym powietrzem.Przyczyną jest głównie smog, efekt przede wszystkim tzw. niskiej emisji. Toefekt spalania w prymitywnych, głównie domowych paleniskach, paliw niskiejjakości, czasem odpadów.

 

Aby przeciwdziałać tej praktyce, na początku sezonugrzewczego lokalne samorządy zaczęły m.in. zapowiadać kontrole spalanych przezmieszkańców paliw, apelować do nich o współpracę i zgłoszenia w tym zakresie,wyposażać straże miejskie w wymagane dokumenty czy nawiązywać współprace zrzeczoznawcami. Część miast organizuje też np. spotkaniaszkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców, pokazy prawidłowego palenia w piecachitp. działania edukacyjne.

 

Gminy całego subregionu zachodniego woj. śląskiegoprzygotowały wspólnie dużą, kilkunastomiesięczną kampanięedukacyjno-informacyjną o ograniczaniu niskiej emisji i promocji efektywnościenergetycznej. Samorząd województwa zasygnalizował zamiar rozszerzenia wdłuższej perspektywie modelu kampanii pt.„ “Gmina z (dobrą) energią!” nacały region.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here