Na przełomie wiosny i lata dowiemy się, które miasto będzie gospodarzem COP24


Miasto gospodarza przyszłorocznego szczytu klimatycznego wPolsce poznamy na przełomie wiosny i lata – informuje PAP ministerstwośrodowiska. Konferencję chcą organizować Gdańsk i Katowice. Wkrótce zostanietakże zaprezentowane logo szczytu.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of theParties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane sądziałania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ichorganizatorem – w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

Podczas ubiegłorocznego szczytu w Marokańskim Marrakeszusekretariat konwencji klimatycznej ONZ poinformował, że w 2018 r. Polska po raztrzeci będzie gospodarzem tego najważniejszego klimatycznego wydarzenia.Tegoroczna konferencja obędzie się w niemieckim Bonn w dniach 6-17 listopada.

W ramach szczytu w Polsce odbędą się: 24. Konferencja StronRamowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14.Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszyPorozumienia Paryskiego (CMA 1). W szczycie weźmie udział kilkanaście tysięcyosób z ponad 190 krajów – politycy, a także reprezentanci organizacjipozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Rzecznik resortu Paweł Mucha wyjaśnił, że o miano gospodarzakonferencji w Polsce ubiegają się ostatecznie Gdańsk i Katowice. Wcześniej nadorganizacją szczytu miały się też zastanawiać: Poznań, Warszawa i Kraków, ale -jak dodał przedstawiciel MŚ – nie złożyły aplikacji.

Stolicę Górnego Śląska oraz Gdańsk niedawno odwiedzilidelegaci sekretariatu konwencji klimatycznej ONZ. Prezydent Katowic,prezentując kandydaturę miasta podkreślał, że dotyczy ona potencjału całejtworzonej właśnie w woj. śląskim metropolii, która ma objąć ok. 40 miast i gminliczących ok. 2,3 mln mieszkańców.

“Dodatkowo kontekst miejsca absolutnie pasuje dowydarzenia. Przeobrażenia ostatnich lat pokazują, jak wiele ten region zrobiłdla lepszego klimatu” – mówił z kolei wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Przychylnie o kandydaturze Katowic wypowiadali się teżprzedstawiciel rządu, minister środowiska Jan Szyszko, który uznał szczyt naŚląsku za “ciekawy pomysł” oraz wicepremier Mateusz Morawiecki, któryocenił, że Górny Śląsk byłby znakomitym miejscem do organizacji szczytu.

W połowie lutego władze Katowic informowały, że rozpoczęłyfaktyczne przygotowania służące przekonaniu organizatorów szczytu. W tym celupowołano zespół pracowników Urzędu Miasta, ściśle współpracujący z operatoremMiędzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka. Powstała m.in. wstępnakoncepcja organizacji spotkania, które – wraz z częścią roboczą, poprzedzającązasadnicze obrady – ma trwać około trzech tygodni w grudniu 2018 r. Miejscemobrad byłyby nie tylko MCK i Spodek, ale również przylegający do nich plac,który zostałby w całości zadaszony.

Z kolei prezydent Gdańska, zachwalając kandydaturę swojejaglomeracji wskazywał, że Gdańsk organizował już wiele imprez o charakterzemiędzynarodowym, m.in. Euro 2012. Dodawał, że atutami są także logistyka (dobrepołączenia kolejowe, a także lotnicze) oraz skuteczna likwidacja źródeł emisjidwutlenku węgla, m.in. przez zamykanie lokalnych kotłowni.

Miasto, ze względu na położenie geograficzne, nie maproblemu ze smogiem.

Władze Gdańska zapowiadały ponadto, że chciałybyzorganizować szczyt na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich Amberexpo ipobliskim stadionie piłkarskim, zbudowanym w dzielnicy Letnica na mistrzostwa Europyw piłce nożnej Euro 2012.

Ministerstwo Środowiska informuje, że sekretariat konwencjiklimatycznej ma dokonać wyboru miasta gospodarza szczytu na przełomie wiosny ilata. Rzecznik ministerstwa dodał, że niebawem ma zostać zaprezentowane logokonferencji klimatycznej, na którego stworzenie pod koniec lutego br. zostałogłoszony konkurs.

Resort podkreśla, że szczyt w 2018 r. będzie bardzo istotny,ponieważ podczas jego trwania mają zostać wyznaczone konkretne kierunkirealizacji porozumienia paryskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 r.Ministerstwo zapowiadało, że Polska podczas konferencji klimatycznej będziechciała pokazać innym państwom, jak prowadzić do neutralności emisji gazówcieplarnianych (czyli równowagi między emisją CO2 a jego pochłanianiem przezgleby czy lasy), posługując się innowacyjnymi technologiami.

Polska promuje koncepcję tzw. leśnych gospodarstw węglowych,które mają być – zdaniem MŚ – tanim i skutecznym sposobem na absorbcję CO2 zatmosfery.

Wynegocjowane w stolicy Francji porozumienie jest pierwsząumową międzynarodową zobowiązującą wszystkie państwa do działań na rzeczochrony klimatu. Jej głównym celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnichtemperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epokiprzedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperaturdo 1,5 st. C.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here