Na Dolnym Śląsku powstał trzeci klaster energii


Mirsk, Wleń,Lubomierz, Lwówek Śląski i Stara Kamienica powołały dzisiaj Izerski Klaster Energii Odnawialnej. To trzecie takie przedsięwzięcierealizowane przez samorządy w Polsce. Tym samym Dolny Śląsk staje się krajowym centrumenergetyki odnawialnej.

Klaster energii odnawialnej to lokalny system wytwarzania czystejenergii. W gminach Mirsk, Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski i Stara Kamienica mogąteraz powstać elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie. Wcześniej swojeklastry powołało 10 innych dolnośląskich samorządów: Olszyna, Gryfów Śląski, Leśna, Siekierczyn, Lubań, atakże Prusice, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Wołów i Żmigród. Na terenie tych 15 gminmieszka blisko 157 tys. mieszkańców.

Wpierwszym etapie inwestycyjnym zaplanowanołącznie budowę 50 MW mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii – na terenie każdej z gmin minimum 2 MW mocy z fotowoltaiki oraz minimum 1 MWz bioelektrowni. Docelowo pozwoli to samorządom na stworzenie tak zwanejwyspy energetycznej, czyli uzyskanie całkowitej samowystarczalności, a nawet nawyprodukowanie nadwyżki, która będziemogła zostać przeznaczona na potrzeby Jeleniej Góry, czy też Bolesławca.

– Kilkanaście dolnośląskich gmin obrałowspólny cel, połączyło siły i stworzyło klastry energii odnawialnej. Takasytuacja nie miała jeszcze miejsce w żadnym miejscu w Polsce. Cieszymy się, że możemybyć częścią polskiego centrum energetyki odnawialnej. Już teraz jesteśmy wzoremdla innych samorządów w kraju – mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia, który jest koordynatorem Izerskiego Klastra Energii Odnawialnej.

Projekt będzie realizowany w długofalowej perspektywie,jednak pierwsze inwestycje – jak na przykład w gminie Stara Kamienica –powstaną w najbliższych miesiącach. – Dysponujemypięciohektarową działką, która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonajest pod budowę farmy fotowoltaicznej. Pierwsze instalacje na tym terenie powstanąjeszcze w tym roku. W przyszłym dołączą do nich fotowoltaiki na dachach budynków użyteczności publicznej –mówi Zofia Świątek, wójt Starej Kamienicy. – Czysta energia to coś, o czym myśleliśmy od dawna. Teraz otrzymaliśmy ważnąszansę i zamierzamy ją wykorzystać – dodaje.

Miejsce na swoją elektrownię fotowoltaiczną ma również gminaLubomierz. – Planujemy zlokalizować ją na12-hektarowym stoku w miejscowości Popielówek. To bardzo nasłoneczniony teren.Dzięki temu efektywność elektrowni będzie większa, a inwestycja przyniesiedodatkowe wpływy do budżetu – mówi Wiesław Ziółkowski, burmistrz Lubomierza.

Podobne zalety dostrzega Artur Zych, burmistrz Wlenia: – Energia odnawialna jest przyszłością sektoraenergetycznego. Ma ogromne znaczenie nie tylko w kwestii ochrony środowiska,ale również ze względu na obniżenie kosztów funkcjonowania gmin oraz możliwośćpozyskania dodatkowych pieniędzy. Dzięki nim będziemy mogli remontować drogi,wymieniać wodociągi, unowocześniać kanalizację czy zainwestować w szkoły –mówi Artur Zych.

Mariolę Szczęsną, burmistrza Lwówka Śląskiego, cieszy międzyinnymi perspektywa poprawy jakości powietrza: – Jesteśmy ekologiczną gminą. Mamy kilka elektrowni wodnych. Jeślidołączy do tego jeszcze farma fotowoltaiczna, to będzie coś wspaniałego. Mamyatrakcyjnie położone zbiorniki wodne, dlatego będziemy mogli rozwijać sięturystycznie – mówi Mariola Szczęsna. – Celemtego działania jest również pomniejszenie kosztów energii, na czym zyskająwszyscy mieszkańcy gminy – dodaje.

Gmina Mirsk zamierza wybudować elektrownię fotowoltaiczną naniezagospodarowanym terenie. – Mamy 16hektarów takiego gruntu. Obecnie znajduje się na nim między innymi składowiskoodpadów, które będzie rekultywowane. Jestem przekonany, że farma fotowoltaicznaspotka się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród naszych mieszkańców.Zaoszczędzimy na kupowanej energii, a w przyszłości staniemy się całkowicie samowystarczalni– mówi Andrzej Jasiński, burmistrz Mirska.

Przygotowaniemkompleksowej strategii rozwoju i realizacją inwestycji w ramach trzeciego klastra zajmie się jegokoordynator, spółka komunalna Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna,utworzona przez gminę Wleń i firmę Polski Solar Holding. Powołanie klastraumożliwia dostęp do dodatkowych dotacji, w tym krajowych oraz ze środkówunijnych.

– Pozwolito na bardziej elastyczne, a przez to efektywniejsze sterowanie wytwarzaniemenergii, co przełoży się na konkretne oszczędności dla gmin. Warto tu równieżdodać, że zgodnie z naszymi obliczeniami wyprodukujemy nadwyżkę energii, którabędzie mogła zostać przeznaczona na potrzeby Jeleniej Góry czy też Bolesławca – podkreślaJacek Ryński, członek rady nadzorczej spółki komunalnej Wleń Polski SolarEnergetyka Odnawialna.

Zasadyfunkcjonowania lokalnych systemów zasilania, zwanych klastrami energii, regulujeznowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jestrestrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączona z dążeniem doosiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Stwarza ona warunki do realizacjilokalnych inicjatyw, zrzeszających wytwórców energii, ze szczególnym naciskiemna wykorzystanie źródeł odnawialnych. Zgodnie z brzmieniem ustawy, obszar działaniatego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciugmin, a jego koordynatorem powinien być jeden z jego członków.

mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here