Rybnicki Alarm Smogowy do Pawła Bogocza, bezpardonowo

O przyszłości węgla, czyli w dużej części Śląska napisał dla REO Paweł Bogocz, reżyser. Dziś replika działaczy Rybnickiego Alarmu Smogowego, którzy na swojej stronie na facebooku zamieścili także emocjonalną, ale w innym tonie, opinię na temat drugiego z tekstów naszego zeszłotygodniowego, śląskiego bloku tekstów.Ekspert od smogu napisał, że:

  • Jest taki stereotyp o tutejszym brudzie i dymie nad głowami, tymczasem większy problem ekologiczny ma Kraków czy Warszawa, a nie – Śląsk (…)
  • Węgiel to u nas kwestia cywilizacyjna i nic nie jest w stanie go zastąpić (…)
  • Alternatywne źródła energii to dodatkowa, cenna ale mało tak naprawdę znacząca wartość (…)
  • Ślązacy interesują się ekologią bardziej niż mieszkańcy innych regionów Polski, że mają większą wiedzę na temat ochrony środowiska, w tym także zmian klimatycznych.

Gdy to czytamy, włosy stają na głowie. Skąd wziął się ten znawca od brudu i dymu? Nie sposób odnieść się do wszystkich absurdalnych twierdzeń autora, ale trzeba przytoczyć pewne fakty i dane, aby nie wprowadzać ludzi w błąd.

Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE ( PM 2.5 ) aż  33 znajduje się w Polsce. Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław zajmują w tym rankingu kolejno 1, 2, 4 i 5 miejsce. Na 17,18,19 znajdują się Knurów, Zabrze, Katowice.

Gdy zaczyna się sezon grzewczy Śląsk zamienia się w komorę gazowo-pyłową. Zamyka się szkoły a w Knurowie na początku 2017 roku ewakuowano dzieci w jednej ze szkół, ponieważ system ppoż odczytał dane o składzie powietrza wewnątrz jako odpowiadające pożarowi!

Tak oto wygląda stereotyp autora tekstu i od razu nasuwa się pytanie o rzeczywistą świadomość ekologiczną mieszkańców Śląska. Ich prawdziwą wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a nie tę opisywaną przez Pawła Bogocza.

Mamy prośbę do Pana Bogocza:

Zimą planujemy cykl różnych spotkań uświadamiających mieszkańców Rybnika i okolic o skutkach życia w komorze gazowo-pyłowej i konieczności podjęcia natychmiastowych działań, które zmniejszą liczbę mieszkańców zabijanych każdego roku przez zanieczyszczenia emitowane głównie przez węglowe kopciuchy.

Prosimy  zaglądać na naszą stronę na facebooku i załapać się na przynajmniej jedno spotkanie. Poszerzy Pan swoją wiedzę na temat stereotypu o tutejszym brudzie i dymie, bo przecież o smogu powinni wypowiadać się ci, którzy coś o nim wiedzą!

Rybnicki Alarm Smogowy / dla REO.pl

 

Paweł Bogocz: Tu pieniądz krąży dookoła węgla