MSP ma 7 ofert na doradztwo prawne przy IPO spółki Energa


Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało 7 ofert od podmiotów, które chcą doradzać prawnie przy ofercie publicznej (IPO) akcji spółki Energa, produkującej ponad 10 proc. energii odnawialnej w Polsce. Najniższą ofertę cenową opiewającą na 224 tys. zł złożyła kancelaria Linklaters. Firma nie może być jednak pewna wygranej, bowiem drugą cenowo ofertę na 250 tys. zł złożyła inna renomowana kancelaria Allen & Overy, a cena stanowi 75 proc. oceny punktowej.

Oferty w przetargu na wybór doradcy prawnego MSP przy IPO Energi złożyły jeszcze takie podmioty jak: K&L Gates, Norton Rose, White & Case ( z „trzecią” ceną na 300 tys. zł), Clifford Chance i Weil, Gotshal & Manges.

Oferenci oczekują od 224 tys. zł brutto do 659 tys. zł brutto. Resort skarbu przeznacza na wynagrodzenie dla doradcy prawnego w tym projekcie 600 tys. zł brutto.

Wcześniej MSP podało, że 75 proc. oceny punktowej w przetargu na wybór doradcy będą stanowić punkty za cenę, a 25 proc. – za „właściwości wykonawcy”. Preferowane będą podmioty, które uczestniczyły przynajmniej w 6-7 transakcjach.

Według zapowiedzi MSP w ofercie publicznej akcje Energi mogą być plasowane wśród inwestorów krajowych i zagranicznych. MSP nie wyklucza też możliwości emisji nowych akcji w ramach IPO.

W połowie grudnia 2012 roku MSP planowało przeprowadzenie IPO spółki Energa za około pół roku. Wiceminister skarbu Paweł Tamborski zapowiadał, że MSP chce zachować w najbliższym czasie, po I etapie prywatyzacji na giełdzie, większościowy pakiet Energi. Skarb Państwa ma teraz 85 proc. akcji spółki.

Obecnie około 40 proc. wszystkich odnawialnych źródeł energii w Polsce przyłączona jest do sieci Energa Operator, a zielona energia to ponad 16 proc. prądu dostarczanego klientom Energi.

Aktualnie w Grupie Energa produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 47 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie zainstalowanych jest ponad 300 MW w OZE, które produkują rocznie ok. 1,3 mln MWh, co stanowi ok. 28 proc. energii wytwarzanej w Grupie Energa i ponad 10 proc. w produkcji krajowej.

Według obowiązującego programu inwestycyjnego Grupa Energa zamierza wydać ok. 7 mld zł na OZE do 2020 roku (modernizację posiadanych źródeł i nowe źródła) i uzyskać około 700 MWe nowych mocy. Program zakłada realizację projektów rozwijanych wewnętrznie m.in. FEW Przykona, akwizycje farm wiatrowych oraz pozostałych OZE i tworzenie joint-ventures.

Grupa Energa zajmuje się głównie wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii rocznie.

 

Marcin Zaremba

fot. Energa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here