MSP liczy na zatwierdzenie prospektu Energi przez KNF do 15 października


Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) liczy na to, że prospekt emisyjny Energi, lidera na rynku energii odnawialnej w Polsce, zostanie zatwierdzony przez KNF do 15 października – poinformował minister Włodzimierz Karpiński. Tymczasem DM BZWBK dziwi się, że przed IPO Energi MG proponuje wycofanie wsparcia dla instalacji hydroenergetycznych powyżej 1 MW.

– Spodziewamy się, że prospekt emisyjny Energi zostanie zatwierdzony przez KNF do 15 października – powiedział Karpiński we wtorek na GPW.

Prospekt Energi MSP złożyło w KNF w środę 11 września.

Według wcześniejszej informacji wiceministra skarbu Pawła Tamborskiego, w ofercie publicznej (IPO) Energi będą sprzedawane tylko akcje Skarbu Państwa i nie znajdą się w niej akcje nowej emisji.

Z jego słów wynika, że SP może w IPO sprzedać nawet ok. 50 proc. walorów z prawie 85 proc. obecnie posiadanych. W rękach MSP pozostałoby wtedy ok. 35 proc. akcji, ale ze względu na ich uprzywilejowanie zapewniałyby dominację w głosach na walnych zgromadzeniach, czyli tzw. władztwo korporacyjne.

Debiut na giełdzie – według wcześniejszych zapowiedzi – powinien nastąpić do końca 2013 roku, najprawdopodobniej w listopadzie, ale będzie to zależeć od warunków rynkowych.

Dom Maklerski BZWBK, w komentarzu po prezentacji projektu ‘nowego systemu wsparcia OZE’ przez Ministerstwo Gospodarki, dziwi się że przed IPO Energi MG proponuje wycofanie wsparcia dla instalacji wykorzystujących hydroenergię. – Jesteśmy zaskoczeni tą decyzją – podkreślił w komentarzu Paweł Puchalski z DM BZWBK.

MG proponuje bowiem w projekcie ‘optymalizacji’ wyłączenie z systemu wsparcia instalacje hydroenergetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Grupa Energa to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 18-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 47 własnych elektrowni wodnych, w tym EW Włocławek o mocy 160 MWe, oraz w instalacjach spalających biomasę.

Na koniec czerwca br. w Grupie zainstalowanych było ponad 0,3 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa wyprodukowała netto 0,92 TWh energii elektrycznej w I półroczu 2013 roku.

Całkowita osiągalna moc elektryczna w elektrowniach Grupy wynosiła na dzień 30 czerwca 2013 roku ok. 1,1 GW. W I półroczu 2013 roku Grupa wytworzyła netto 2,3 TWh energii elektrycznej.

W I połowie 2013 roku, 61 proc. wytworzonej przez Grupę energii brutto pochodziło z węgla kamiennego, natomiast 26 proc. i 13 proc. odpowiednio z wody i biomasy.

Po sfinalizowaniu akwizycji aktywów wiatrowych od Iberdroli i DONG moc OZE zainstalowana w Grupie Energa wzrośnie do ponad 508 MW z ok. 343 MW, a produkcja z OZE – do ok. 1,65 TWh z ok. 1,3 TWh.

DM BZWBK ocenia w komentarzu do propozycji MG, że właśnie energia wiatrowa charakteryzująca się najniższym kosztem produkcji, powinna pozostać preferowaną przez inwestorów formą OZE.

Do sieci grupy Energa przyłączonych jest ok. 1670 MW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii, co stanowi około 35 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce.

Grupa Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,9 mln klientów, co daje jej ponad 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni Polski, eksploatując ponad 192 tys. km linii elektrycznych.

 

Marcin Zaremba

fot. Energa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here