MŚ: zależy nam na dobrowolności wyboru sposobu ograniczania CO2


Polscezależy na dobrowolności wyboru sposobu ograniczania emisji gazów cieplarnianychi wykorzystania zasobów naturalnych – mówił w czasie wizyty w niemieckim Bonnpełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek.

W Niemczechw Bonn trwa 46. sesja Organu Pomocniczego ds. Wdrożeń i DoradztwaNaukowo-Technicznego oraz 3. część 1. sesji Grupy Roboczej ds. PorozumieniaParyskiego, czyli spotkanie poprzedzające tegoroczny szczyt klimatyczny.Uczestniczy w nim wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznejPaweł Sałek.

Ministerstwowyjaśniło we wtorkowym komunikacie, że Sałek spotkał się m.in. z delegacjamiChin, USA, Francji oraz Estonii, która obejmie prezydencję w Radzie UE.Rozmawiał też z Sekretarz Wykonawczą Ramowej Konwencji Klimatycznej NarodówZjednoczonych ws. Zmian Klimatu Patrycią Espinozą. Spotkanie dotyczyłoorganizacji przez Polskę w 2018 r. szczytu klimatycznego. Nasz kraj już po raztrzeci będzie gospodarzem tego najważniejszego globalnego forum poświęconegoświatowej polityce klimatycznej.

Resortśrodowiska podkreśla, że Polska chce kontynuować negocjacje klimatyczne w duchuprzyjętego porozumienia paryskiego. Wynegocjowane w 2015 r. w stolicy Francjiporozumienie jest pierwszą umową międzynarodową zobowiązującą wszystkie państwado działań na rzecz ochrony klimatu. Jej głównym celem jest utrzymanie wzrostuglobalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C wstosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzeczograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.

“Przedewszystkim zależy nam na zapewnieniu powszechnego udziału wszystkich państw orazdobrowolności wyboru sposobu ograniczania emisji i wykorzystania zasobównaturalnych. Naszą ambicją jest, aby wyniki COP24 (szczytu klimatycznego w 2018r.) nie ograniczały się jedynie do rozwiązania problemu zmian klimatu, aleprzyczyniły się także do przywrócenia społeczności międzynarodowej na ścieżkęzrównoważonego rozwoju, odpowiadając na wyzwania środowiskowe, gospodarcze ispołeczne” – podkreślił cytowany w komunikacie Sałek.

MŚprzekonuje, że szczyt w 2018 r. będzie bardzo istotny, ponieważ podczas jegotrwania mają zostać wyznaczone konkretne kierunki realizacji porozumieniaparyskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 r. Ministerstwo zapowiadało, żePolska podczas konferencji klimatycznej będzie chciała pokazać innym państwom,jak dążyć do neutralności emisji gazów cieplarnianych (czyli równowagi międzyemisją CO2 a jego pochłanianiem przez gleby czy lasy), posługując sięinnowacyjnymi technologiami.

Polska promuje koncepcję tzw. leśnych gospodarstwwęglowych, które mają być – zdaniem MŚ – tanim i skutecznym sposobem naabsorbcję CO2 z atmosfery.


PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here