MŚ: Stanowisko UE na COP21 uzgodnione

Rada Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI) przyjęła konkluzje będące stanowiskiem negocjacyjnym UE na konferencję COP21. W spotkaniu udział wziął Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

W mandacie negocjacyjnym na konferencję klimatyczną COP21 ministrowie środowiska podkreślili m.in. konieczność 50-proc. redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Zaaprobowali również wizję długoterminową zrównoważonej, globalnej “neutralności węglowej” do końca bieżącego stulecia. Jest to koncepcja, która, w przeciwieństwie do dekarbonizacji, może być akceptowalna dla wielu państw, niezależnie od stopnia ich rozwoju.

Projekt neutralnego obiegu węgla zakłada z jednej strony obniżenie emisji, z drugiej zaś zwiększoną absorpcję i pochłanianie CO2 z zamiarem możliwie największego ograniczenia szkodliwości pozostałych emisji dla środowiska. Dla państw rozwijających się najprostszym sposobem na pochłanianie CO2 będzie zrównoważona gospodarka leśna i zalesianie. Dla państw rozwiniętych to propozycja, by obok zwiększania naturalnego pochłaniania w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej i użytkowania gruntów rozwijać również nowe technologie wychwytu i ponownego wykorzystania dwutlenku węgla.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here