MRR: Wartość inwestycji dofinansowanych z PO UE wyniosła 277,37 mld zł w 2012 r.

Wartość wszystkich inwestycji objętych dofinansowaniem z programów operacyjnych Unii Europejskiej, na które umowy podpisano w 2012 r. wyniosła 277,3 mld zł, wynika z opublikowanej dziś przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego listy beneficjentów programów operacyjnych na lata 2007-2013. Całkowita wysokość dofinansowania tych inwestycji z budżetu wspólnotowego osiągnęła 154,7 mld zł, czyli 55,8 proc. ich wartości.

Największą wartość inwestycji objętych unijnym dofinansowaniem miały projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 140,03 mld zł tj. o 311,0 procl więcej niż w 2011 r. Udział dofinansowania wynosił 54,1 proc., czyli o 4,87 pkt. proc. więcej niż przed rokiem.

Wartość inwestycji objętych unijnym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyniosła 42,08 mld zł, tj. o 338,3 proc. więcej niż w 2011 r. Udział dofinansowania wynosił 49,5 proc., czyli o 9,1 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

Całkowita wartość inwestycji objętych unijnym dofinansowaniem w ramach regionalnych programów operacyjnych wyniosła 65,72 mld zł tj. o 152,6 proc. więcej niż w 2011 r. Udział dofinansowania wynosił 54,03 proc., czyli o 2,6 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Największą kwotę dofinansowania otrzyma województwo mazowieckie (4,83 mld zł), a najmniejszą województwo opolskie (932,66 mln zł).

Wartość inwestycji objętych unijnym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosła 19,33 mld zł tj. o 163,4 proc. więcej niż w 2011 r. Udział dofinansowania wynosił 84 proc., czyli o 2,4 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

 

ISBnews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here