Można? Można! – O biogazie słów parę


Czy można powstrzymać bankructwo zakładu produkcyjnego, ba stworzyć nowe etaty, a przy okazji produkować prąd i ciepło? Można – przykładem jest biogazownia w Mełnie (gmina Gruta, powiat grudziądzki). Dla reo.pl wycieczkę m.in. do miejscowej gorzelni, będącej częścią większej infrastruktury, odbył Bartłomiej Igliński. Oto jego relacja (tekst i foto)  stamtąd.

 

Aby
Biogaz
Czerpać

Biomasa ulegarozkładowi w obecności tlenu lub w warunkach beztelnowych. Jest to naturalnyobieg materii w przyrodzie. W wyniku fermentacji beztlenowej (tu metanowej)frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych powstaje biogaz. Głównymiskładnikami biogazu są: metan (40-80%), dwutlenek węgla (20-55%), siarkowodór(0-5%) oraz wodór,tlenek węgla,azot i tlen w ilościachśladowych.

Biogaz na celegospodarcze pozyskuje się od kilku tysięcy lat. Kolebką technologii biogazowejsą Indie i Chiny. W każdym gospodarstwie powstawało (i nadal powstaje) dużoodpadów organicznych (mokrych). Do tego nieodłącznym elementem indyjskiejkultury i gospodarki są krowy, które wytwarzają gnojowicę. W większości,biogazownie te były wykonane sposobem gospodarczym i działają w oparciu opodziemne, nieizolowane komory fermentacyjne. Są to obiekty o bardzo prostejkonstrukcji, ale tanie i efektywne. Prowadzi się fermentację periodyczną – razdo roku bioreaktor opróżnia się, a poferment wywozi na pola jako nawóz. Biogazzbiera się i wykorzystuje do gotowania i oświetlenia. Schemat typowej biogazownirolniczej w Polsce przedstawiono na rysunku 1.

Zastosowanieagregatu do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (rysunek 1),zapewnia wyższą sprawność całegoukładu, pozwalając na produkcję energii w sposób bardziejekonomiczny. Sprawność pozyskaniaenergii elektrycznej w najnowszych agregatach mieścisię wgranicach 35-40%, a sprawność odzyskuciepła wynosi 40-45%, co pozwala na uzyskanie całkowitej sprawności wykorzystania paliwa rzędu 75-85%.

Biogazownia rolnicza w Mełnie

W Mełnie (kujawsko-pomorskie) w„symbiozie” pracuje biogazownia rolnicza, gorzelnia i obieralnia cebuli.Gorzelnia i obieralnia dostarcza do biogazowni swoje odpady: wywar pogorzelnianyi łuski cebuli, a biogazownia zapewnia ciepło tym zakładom. W tabeli 1przedstawiono substraty poddawane fermentacji metanowej.

 

Tabela: Materiałwsadowy/substraty dla instalacji biogazowej

Lp.

Nazwa substratu

Razem [tys. ton/rok]

Dostępność w miesiącach

Zawartość suchej masy [s.m.]

Temperatura [°C]

1.

Gnojowica świńska

6

styczeń-grudzień

6%

otoczenia

2.

Wywar pogorzelniany

41

styczeń-grudzień

10%

86 °C

3.

Wysłodki buraczane

do 25

styczeń-grudzień

22%

otoczenia

4.

Łuska z cebuli

7

wrzesień-maj

23%

otoczenia

5.

Odpady owocowo-warzywne

2

lipiec-październik

16%

otoczenia

 

Przykład bioelektrowni w Mełniejest dowodem, że ciepło ze spalania biogazu jest dużo tańsze niż ze spalaniawęgla. Gdyby nie powstała biogazownia rolnicza, to gorzelnia straciłabypłynność ekonomiczną, co doprowadziłoby do bankructwa i utraty miejsc pracy. Większośćgorzelni w Polsce zbankrutowała, gdyż ceny ciepła (węgla) są wysokie. W Mełniedzięki biogazowni nie tylko utrzymano dotychczasowe, lecz stworzono nowemiejsca pracy w regionie o wysokim bezrobociu.

Czasem wmediach pisze się, że biogazownie „śmierdzą”. Warto podkreślić, że jeślibiogazownia jest zbudowana z poszanowaniem elementarnych zasad staranności (jakma to miejsce w Mełnie), to  uciążliwość zapachowa jest niewielka. A chyba nie bywał na wsi ten, który mimo to kręci na to nosem.

tekst i fot. Bartłomioej Igliński / 100% OZE w Polsce / UMK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here