Morska energetyka wiatrowa przysłuży się polskiej gospodarce


77tys. nowych miejsc pracy do 2030 r. i wzrost PKB o 60 mld zł to możliwekorzyści z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – wynika z raportu McKinsey& Company.

 

Według firmydoradczej McKinsey & Company morska energetyka wiatrowa możestać się ważną branżą polskiejgospodarki. Do 2030 r. możliwa jest instalacjamorskich farm wiatrowych o mocy 6 GW – wynika z raportu „Rozwój morskiejenergetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę”.

 

Jeśliscenariusz instalacji 6 GW mocy udałoby się zrealizować,w latach 2020-2030 PKB Polski możezwiększyć się o60 mld zł oraz o ok. dodatkowy 1 mld zł rocznie po 2030r. Do 2030 r. w branżymoże powstać ok.77 tysięcy miejsc pracy.

 

W największymstopniu na rozwoju sektora skorzystałoby województwo pomorskie izachodniopomorskie oraz przemysł stoczniowy i stalowy. W stoczniach mogą pojawić sięnowe zamówienia na statki (szacunki mówią o5-11 dużych statkach do budowy farm i 4-8 mniejszychdo eksploatacji), a także na główne elementyfarm, czyli wieże i fundamenty.

 

Rozwójmorskiej energetyki wiatrowej w Polsce możeteż stać się najbardziejstalochłonnym projektem w ciągu ostatnich 25 lat ipochłonąć ponad milion ton stali. Popyt na stal wynikałbygłównie z konstrukcji wież, fundamentówkratownicowych oraz rozbudowy i modernizacji lądowejsieci przesyłowej.

 

– Aby wpływmorskiej energetyki wiatrowej, przyniósł oczekiwane korzyści,konieczna jest strategia rozwoju branżyzakładająca wysoki udział lokalnych przedsiębiorstw.Dzięki niej możliwabędzie w Polsce lokalizacja zakładów produkującychelementy farm- mówi Marcin Purta, partner McKinsey & Company i jeden zautorów raportu. – Wiele polskich firm zdobyło dużedoświadczenie w branżypracując przy projektach w innych krajach Europy.Ten potencjał warto wykorzystać – dodaje Purta.

 

Jakpodkreślają eksperci MaKinsey & Company, morska energetyka wiatrowa rozwijasię w Europie bardzo szybko – w ciąguostatnich 15 lat średnioroczny przyrostmocy osiągał 30 proc. Obecnie zainstalowano 11 GWmocy, a do 2020 r. Europa może osiągnąć ponad20 GW mocy. Najbardziej rozwinięta jest w WielkiejBrytanii i Niemczech.

 

Główną zaletą morskiejenergetyki wiatrowej jest przewidywalna produkcja. Współczynnik sprawnościwynosi dla niej 40-50 proc. Głównym wyzwaniem są stosunkowowysokie koszty.

 

– Średniprognozowany koszt dla morskich farm wiatrowych w Polsce w latach 2020-2030 tomaksymalnie 95 euro/MWh. Warto jednak wziąć poduwagę koszt netto, po odjęciupozytywnego wpływu na gospodarkę, który szacujemy nanie więcej 39 euro/MWh – mówi Tomasz Marciniak,partner lokalny w McKinsey.

 

Dotychczas wEuropie zainwestowano ponad 40 mld euro w rozwój morskich farm wiatrowych, nielicząc dodatkowych inwestycji w łańcuchdostaw, takich jak porty i sieci przesyłowe. Branżata zatrudnia 75 tysięcy osób, z potencjałemosiągnięcia250-300 tys. miejsc pracy w latach 2025-2030.

RAPORT [PDF]

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here