MinRol: Dzięki PROW 2007-2013 powstało 146 MW w OZE

Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 powstało 146 MW w odnawialnych źródłach energii – wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Rolnictwa (MinRol).

– W ramach PROW 2007-2013, według stanu na koniec 2012 roku, stworzono możliwość wytwarzania 146 MW ze źródeł odnawialnych – czytamy w informacji MinRol przekazanej sejmowej komisji rolnictwa. Resort wyjaśnił, że nowe moce OZE powstały w ramach działania 321 ‘Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’.

Ministerstwo przewiduje też wsparcie dla OZE w przygotowywanym PROW na lata 2014-2020, w ramach priorytetu „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych”. Projektowane przez resort rolnictwa działanie „modernizacja gospodarstw rolnych” ma być ukierunkowane na wspieranie inwestycji.

W projekcie PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa proponuje, aby w ramach tego programu był wspierany rozwój OZE realizowany przez gospodarstwa rolne. Natomiast wsparcie innych podmiotów w dziedzinie OZE, także na terenach wiejskich, powinno być uwzględnione w programach krajowych i regionalnych koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), w ramach polityki spójności.

Projekt PROW przewiduje wsparcie do 500 tys. zł w ramach refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Obecnie trwają konsultacje społeczne PROW 2014-2020. W MinRol nad projektem pracuje grupa robocza, a w ramach konsultacji projektu pierwszej wersji programu planowane są posiedzenia podgrup roboczych.

Pod koniec września zaplanowano konferencję podsumowującą II etap konsultacji rozpoczynających jednocześnie proces konsultacji w regionach.

Według „wiosennego” harmonogram przyjmowania PROW 2014-20 konsultacje z zainteresowanymi środowiskami mają potrwać do października. Do listopada ma być przygotowana ostateczna wersja programu, który w grudniu ma trafić pod obrady rządu.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here