MinRol: Dofinansowanie biogazowni powinno pochodzić z Funduszu Spójności


Dofinansowanie biogazowni powinno pochodzić z Funduszu Spójności, koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) – wynika z wypowiedzi wiceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka.

– Chcemy, żeby dofinansowanie biogazowni było w środkach finansowych, które będą [pochodziły] z Funduszu Spójności z MRR – poinformował Nalewajk na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

Dodał, że resort rolnictwa nadal stawia na rozwój biogazowni, dla których substratem jest produkt rolniczy (odpady rolne).

W sierpniu Ministerstwo Rolnictwa podawało, że w przygotowywanym PROW (Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie dla OZE w ramach priorytetu „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych”. Projektowane przez resort rolnictwa działanie „modernizacja gospodarstw rolnych” ma być ukierunkowane na wspieranie inwestycji.

W projekcie PROW 2014-2020 ministertwo proponowało, aby w ramach tego programu był wspierany rozwój OZE realizowany przez gospodarstwa rolne. Natomiast wsparcie innych podmiotów w dziedzinie OZE, także na terenach wiejskich, powinno być uwzględnione w programach krajowych i regionalnych koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ramach polityki spójności.

Ze słów wiceministra Nalewajka wynika, że Ministerstwo Rolnictwa dostrzega nie tylko niewielką liczbę funkcjonujących biogazowni, ale także ich problemy związane m.in. ze spadkiem ceny zielonych certyfikatów.

Według Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Polska mogłaby produkować nawet 10 mld metrów sześciennych biogazu. Nie dzieje się tak jednak z powodu braku opłacalności takiej produkcji, bez stosownego systemu wsparcia.

Obecnie w Polsce jest tylko 38 biogazowni rolniczych. Tymczasem zatwierdzony przez rząd w 2010 roku program rozwoju biogazowni zakładał, że w każdej polskiej gminie powstanie taka instalacja.

W Polsce jest ok. 1500 gmin wiejskich i ok. 600 gmin miejsko-wiejskich. Program ‘biogazowy’ miał zaktywizować społeczności lokalne i zapewnić lokalnie energię (elektryczną, cieplną, chłód) bez konieczności jej transportu z daleka.

Marcin Zaremba

 

Biogazownia, fot. Ra Boe/CC BY-SA 2.5

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here