Ministerstwo Finansów: Zmniejszyć wsparcie OZE


Zdaniem resortu finansów nie tylko nowe, ale nawet istniejące wsparcie energetyki odnawialnej jest nieuzasadnione i powinno zostać zmniejszone. Ministerstwo ostro krytykuje nowy system wsparcia.

Od początku konsultacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii resort finansów jest jednym z jego najzagorzalszych krytyków. „Należy zauważyć, iż system wsparcia dla OZE proponowany w przedmiotowej ustawie przekłada się bezpośrednio na poziom cen energii dla odbiorców końcowych, a tym samym na koszty funkcjonowania całej gospodarki oraz na jej konkurencyjność. Analiza tego dokumentu przez MF skłania do postawienia tezy, iż projekt ten jest prosektorowy, stanowi zagrożenie dla rozwoju gospodarki i uniemożliwia prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju i utrzymanie wzrostu gospodarczego, co było głównymi tezami drugiego expose Prezesa Rady Ministrów. Reasumując, MF wyraża swoje negatywne stanowisko do zaproponowanego w przedmiotowym projekcie ustawy ukresu i skali wsparcia” – ocenili autorzy uwag Ministerstwa Finansów podczas trwających właśnie prac w Komitecie ds. Europejskich (przedsionku Rady Ministrów).

Ministerstwo wnosiło m.in. o obniżenie opłaty zastępczej z proponowanych 287 zł/MWh (tyle co obecnie) do cen rynkowych – czyli o ok. 100 zł/MWh mniej.

Autor uwag resortu finansów jest także przeciwny ingerencji ministra gospodarki w przypadku, gdy na rynku dojdzie do nadpodaży świadectw pochodzenia. „Nie rozumiem intencji odnośnie ingerencji z urzędu i sztucznego narzucania wartości świadectw. W przypadku, gdy rynek w sposób naturalny dokona rewizji w wysokości opłaty zastępczej, oczywistym wydaje się obniżenie wysokości tej opłaty, a nie zwiększanie wielkości udziału energii elektrycznej z OZE, wskazanej w art. 51 pkt 4” – napisał przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Resort nie ograniczył się jednak do krytyki nowej ustawy, negatywnie ocenia nawet obecny system wsparcia. Przekonuje, że zakup energii po cenie ustawowej wraz z dodatkowymi przychodami z tytułu świadectw pochodzenia zapewni „niespotykaną rentowność dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł”.

Po lekturze uwag ministerstwa trudno nie odnieść wrażenia, że ich autor zagłębiał się w system wsparcia OZE po raz pierwszy. Ich realizacja oznaczałaby właściwie rezygnację ze wsparcia zielonymi certyfikatami. W następstwie czego rozwój energetyki odnawialnej przeszedłby do historii, a Polska nie zrealizowałaby unijnych zobowiązań w tym zakresie.

Wszystkie uwagi MF istotnie ingerujące w system wsparcia OZE były do tej pory odrzucane przez resort gospodarki. Ostatecznie jednak projekt będzie musiał uzyskać akceptację całej Rady Ministrów.

 

Redakcja reo.pl

Zdaniem resortu finansów nie tylko nowe, ale nawet istniejące wsparcie energetyki odnawialnej jest nieuzasadnione i powinno zostać zmniejszone, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here