Miejsce wykonywania usługi montażu turbiny dla celów podatku VAT


W indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w dniu 18 marca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (znak. ITPP2/443-26/14/AK) określono, że usługa montażu turbiny wiatrowej poza granicami naszego kraju nie jest opodatkowana w Polsce.

Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Nie był on zarejestrowanym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności wnioskodawca zawarł umowę ze spółką z o.o. z siedzibą na terenie Polski, zarejestrowaną jako podatnik VAT. Przedmiotem tej umowy był montaż turbin wiatrowych na fundamencie przygotowanym przez zleceniodawcę. Usługa wykonywana była na terenie państw członkowskich UE innych niż Polska. Po wykonaniu usługi wnioskodawca wystawiał rachunek Spółce, która to następnie wystawiała fakturę VAT na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że o miejscu wykonywania usług dla celów podatku VAT przesądza położenie nieruchomości. Uzasadniał to m.in. tym, że montaż turbiny odbywa się w dokładnie wskazanym miejscu, zdeterminowanym wynikami wietrzności, stąd istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a nieruchomością.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jednym z wyjątków od tej reguły jest art. 28 e ustawy o VAT, który nakazuje ustalenie miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomością – z uwzględnieniem jej położenia. Konieczne jest więc powiązanie usługi z konkretną nieruchomością, położoną w dokładnie zidentyfikowanym miejscu.

Organ przyznał wnioskodawcy rację, że z powyższego przepisu wynika, iż o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością, decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługodawcy. Usługa montażu turbiny powinna być więc opodatkowana według miejsca położenia turbiny.

 

Renata Robaszewska, Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni

Masz wątpliwości? Potrzebujesz porady specjalisty? Zapytaj eksperta

Elektrownia wiatrowa, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here