Michał Ćwil Promotorem Energetyki Odnawialnej


Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej, przyznawany przez miesięcznik „Czysta Energia” otrzymał w tym roku Michał Ćwil, były dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO).

Michał Ćwil jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Swoją pracę zawodową rozpoczął w roku 2001 w Przemysłowym Instytucie Elektroniki w Warszawie, gdzie zajmował się technologiami wykorzystującymi ultrawysoką próżnię do badania struktur wykorzystywanych w elektronice i przemyśle. Poza tym prowadził analizy składu chemicznego pyłów atmosferycznych w ramach krajowych projektów naukowych polegających na ocenie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. W latach 2003-2008, w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej, zajmował się badaniami ogniw fotowoltaicznych II generacji. Analizy prowadzone przy ścisłej współpracy z licznymi ośrodkami w Europie służyły poprawie technologii i jej komercjalizacji na skalę przemysłową. W roku 2008 rozpoczął współpracę z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO), która reprezentuje interesy przedsiębiorców działających w Polsce na rynku energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie Michał Ćwil jest dyrektorem ds. technicznych w Polskiej Grupie Biogazowej.

Michał Ćwil jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i branżowych oraz ponad 60 prezentacji konferencyjnych z zakresu rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce a także licznych szkoleń i warsztatów.

Tytułem Promotora Energetyki Odnawialnej honorowane są od 2004 r. osoby i instytucje, które aktywnie przyczyniają się do rozwoju energetyki odnawialnej.

Redakcja reo.pl

Michał Ćwil podczas wręczenia nagrody Promotora Energetyki Odnawialnej, fot. Abrys

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here