MG: Zwiększa się liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej

Już 58 proc. Polaków jest za rozwojem energetyki jądrowej w Polsce – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Jest to najwyższy poziom poparcia spośród wszystkich przeprowadzonych do tej pory badań przez MG. Jak przekonuje resort gospodarki, to właśnie w rozwoju tego źródła energii Polacy widzą sposób na walkę ze zmianami klimatycznymi oraz na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Wyniki badania realizowanego przez MillwardBrown na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wskazują, że większość Polaków (58 proc.) popiera budowę elektrowni jądrowej w kraju, 35 proc. sprzeciwia się jej, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat. W porównaniu z ubiegłorocznymi badaniami, w przypadku liczby zwolenników jest to wzrost o 8 punktów procentowych, a w przypadku przeciwników – spadek z poziomu 42 proc. Wzrosła także liczba osób (z 58 do 61 proc.) będących zdania, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi, traktując je jako niskoemisyjne źródło energii.

Z badania wynika, że aż 68 proc. Polaków uważa, że elektrownie jądrowe są dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co zaskakuje, bowiem we wcześniejszych badaniach ten obszar postrzegania rozwoju energetyki jądrowej nie był badany. W opinii resortu gospodarki na postawy Polaków miał wpływ konflikt na Ukrainie i związany z nim wzrost obaw o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Zgodnie z wynikami z poprzednich badań, 93 proc. respondentów, uważa, że w Polsce potrzebna jest kampania informacyjna na temat energetyki jądrowej. Co piąty Polak ocenia swój stan wiedzy na temat energetyki jądrowej jako niedostateczny lub mierny, 32 proc. – jako dostateczny, 31 proc. – jako dobry, a 15 proc. – bardzo dobry lub celujący. MG podkreśla, że obecnie odsetek osób oceniających swoją wiedzę na temat energii jądrowej co najmniej bardzo dobrze był najwyższy spośród wszystkich do tej pory przeprowadzonych pomiarów (o 3 p.p. więcej niż rok wcześniej). Najniższa zaś była suma osób negatywnie (niedostatecznie i miernie) oceniających swoją wiedzę – 21 proc.

Najbardziej interesującym dla ankietowanych zagadnieniem związanym z energetyką jądrową jest „Bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi”. Za interesujące uznało je 88 proc. respondentów, w tym 58 proc. osób jest bardzo zainteresowanych. Swoją wiedzę w następujących temat chciałoby pogłębić 80 proc. Polaków: „Gdzie i jak składowane są odpady z elektrowni jądrowej”, „Wpływ energetyki jądrowej na środowisko naturalne” oraz „Obecna sytuacja energetyczna w Polsce i prognozy na przyszłość”. Najmniej zajmującymi Polaków tematami jest „Wykorzystywanie energetyki jądrowej w innych krajach w Europie” „Koszt budowy elektrowni jądrowej w Polsce” oraz „Jak działa elektrownia jądrowa, jak wytwarzany jest prąd”.

Preferencje Polaków co do rozważanych lokalizacji budowy elektrowni jądrowej w Polsce pozostają bez zmian. Spośród trzech prezentowanych lokalizacji zdecydowanie najczęściej wybierany jest Żarnowiec.

Sondaż CATI został zrealizowany w listopadzie br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie respondentów. Miał na celu porównanie wyników z pomiarami zrealizowanymi w 2013 r. i w 2012 r.

Redakcja reo.pl

źródło: MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here