MG zapowiada zmiany w ustawie o OZE


Poprawka prosumencka wprowadziła do ustawy o OZE niejasności legislacyjne i zmieniła charakter ustawy – wynika z wypowiedzi wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, który zapowiedział, że rząd będzie pracował nad „zmianami technicznymi” w ustawie, które jednak „nie podważą idei prosumenta” przyjętej przez Sejm.

– Niezależnie od wszystkich wątpliwości, które towarzyszą ustawie o OZE, jest to generalnie dobra ustawa, dobry kompromis otwierający rozwojową przestrzeń przed różnymi projektami odnawialnych źródeł energii – podkreślił Jerzy Pietrewicz podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Wiceminister gospodarki dodał jednak, że aby ustawa była „wykonalna” niezbędne jest wprowadzenie zmian.

– Ustawa bardzo szeroko otworzyła drzwi przed energetyką prosumencką (…). W rezultacie w miejsce obywatela prosumenta stajemy wobec modelu obywatela producenta energii z OZE. Osobiście jestem w stanie taki model prosumenta sobie wyobrazić, tzn. model energetyki rozproszonej tworzącej lokalne autonomiczne okręgi energetyczne, gdzie zyskujemy oszczędności na przesyle, gdzie także wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym redukcji emisji gazów cieplarnianych. Takie rozwiązanie jednak niesie za sobą szereg nierozstrzygniętych wątpliwości natury zarówno technicznej, jak też i legislacyjnej. (…) Będzie to niewątpliwie przedmiotem kolejnych prac systemowych rządu nad tą ustawą – mówił Jerzy Pietrewicz.

Według wiceministra poprawka prosumencka wprowadza „inną logikę” funkcjonowania ustawy, która została oparta na mechanizmach rynkowych, gdzie to rynek określa ceny i warunki funkcjonowania. Jak mówił Jerzy Pietrewicz, poprawka prosumencka wprowadziła warunki określone z góry w postaci taryf stałych, a w rezultacie powstały pewne niespójności.

– Największym problemem jest kwestia przekroczenia dopuszczalnej pomocy publicznej. Inną kwestią jest sprawa wysokości OZE. Przyjęty w ustawie poziom opłaty OZE odpowiada kalkulacjom bez poprawki prosumenckiej – mówił wiceminister, dodając, że ta opłata powinna być podniesiona, co wymaga zmiany ustawy.

– Chcemy ścieżką rządową, z zachowaniem konsultacji społecznych pochylić się nad niezbędnymi zmianami w ustawie o OZE – zapowiedział Jerzy Pietrewicz. Dodał, że będą to zmiany o charakterze czysto technicznym. – My nie chcemy podważać idei prosumenta w tym wymiarze, który został przyjęty (feed-in tariff).

Redakcja reo.pl

fot. Jerzy Pietrewicz, MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here