MG: Wsparcie dla współspalania na obecnym poziomie do 2017 r.


Wsparcie dla współspalania zostanie utrzymane na obecnym poziomie do 2017 roku – zapowiedział Jerzy Witold Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Dodał także, że trójpak energetyczny jest już „de facto gotowy”.

O zachowaniu dotychczasowego wsparcia dla współspalania poinformował dziś w Sejmie wiceminister Jerzy Witold Pietrewicz: – Zamierzamy na tym obszarze utrzymać dotychczasowe rozwiązanie dla współspalania z perspektywą do końca 2017 roku. Identyfikujemy z nim to, co dzieję się na rynku certyfikatów i na rynku biomasy, ale szybkie odejście od współspalania to także rozłożenie na łopatki przemysłu biomasowego – mówił.

Zdaniem Pietrewicza potrzebne jest przesunięcie i wykreowanie nowych źródeł popytu na biomasę np. poprzez biogazownie lub spalanie biomasy w wysokosprawnej kogeneracji.

– Jako Ministerstwo Gospodarki będziemy zwracali się do NFOŚiGW o systemowe wsparcie rozwoju instalacji wykorzystujących biomasę jako źródło – małe instalacje spalające biopaliwa, małe i średnie biogazownie, szczególnie instalacje wysokosprawne – powiedział wiceminister.

Pietrewicz poinformował również o obecnym stanie prac nad ustawami energetycznymi.

– Dziś rząd zajmuje się tym „małym trójpakiem” i mamy nadzieję, że zostanie przyjęty. Ostatecznie w perspektywie kilku miesięcy rozwiązania regulacyjne związane z małych trójpakiem staną się obowiązujące i unikniemy kar (…). Nie zamierzamy zatrzymać się na „małym trójapku”. Chcemy wyjść z nieco zmodyfikowanym „dużym trójpakiem” – de facto jest on już gotowy – mówił Jerzy Pietrewicz.

Ustawa o OZE i pozostałe dokumenty z tzw. trójpaku energetycznego nie są jednak na razie prezentowane szerokiej opinii publicznej, ponieważ resort chce najpierw załatwić “pewne uzodnienia międzyresortowe i związane z prawem unijnym” – tak by kolejna wersja ustawy nie podzieliła losu poprzednich.

– Chcemy by projekt był przemyślany i doprecyzowany oraz w miarę możliwości uzgodniony w pracach rządowych, przedyskutowany ze środowiskiem, ale ponieważ jest duże zróżnicowanie interesów, nie wszyscy będą z niego zadowoleni – podkreślił wiceminister.

 

Redakcja reo.pl

Wiceminister Jerzy Witold Pietrewicz, fot, MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here