MG przyjęło Krajowy Plan Działań dla wypełnienia rekomendacji misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Przyjęty 22 kwietnia 2014 r. przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki dokument uwzględnia rekomendacje zawarte w raporcie ubiegłorocznej misji ekspertów z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), którzy oceniali stan przygotowań Polski do wdrożenia energetyki jądrowej. Misja odbyła się w marcu 2013 r. w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR).

Krajowy Plan Działań wskazuje podmioty odpowiedzialne za realizację zaleceń IAEA odnośnie budowy w Polsce niezbędnej infrastruktury jądrowej. Obok Ministerstwa Gospodarki są to Państwowa Agencja Atomistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Obrony Narodowej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W KPD określone zostały również sposoby wypełniania rekomendacji IAEA oraz harmonogram tych działań.

Przeprowadzona w 2013 r. misja IAEA miała na celu sprawdzenie, czy działania podejmowane przez Polskę związane z wdrożeniem energetyki jądrowej w ich I fazie są zgodne z dokumentami programowymi Agencji. Zakres przeglądu dotyczył między innymi: ram regulacyjnych – obejmujących bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, rozwój zasobów ludzkich, zaplecze naukowo-badawcze, ramy prawne polityki krajowej i zarządzanie wdrożeniem Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw, rynku i systemów elektroenergetycznych, lokalizacji obiektów i ochrony środowiska

Jak informuje resort gospodarki, eksperci IAEA pozytywnie ocenili przygotowania Polski do wdrożenia PPEJ i docenili za wysokie standardy współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wdrożenie nowoczesnych regulacji prawnych dotyczących energetyki jądrowej.

W dniach 13-15 maja 2014 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie ekspertów IAEA z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Państwowej Agencji Atomistyki oraz PGE S.A. Jego celem będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Pracy (Integrated Work Plan), który wskaże działania niezbędne oraz wspierające dla realizacji rekomendacji i zaleceń misji INIR i IRRS (Integrated Regulatory Review Service). Misja IRRS to usługa przeglądowa oferowana przez IAEA państwom członkowskim dla zapewnienia obiektywnej oceny ram regulacyjnych bezpieczeństwa jądrowego. W Polsce IRRS przeprowadzony został w lipcu zeszłego roku i dotyczyła oceny zgodności działań Państwowej Agencji Atomistyki ze standardami IAEA.

MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here