MG podało ceny referencyjne dla aukcji OZE w 2016 r.


Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt rozporządzenia ws. ceny referencyjnej w 2016 roku dla inwestycji w OZE.

Zgodnie z ustawą o OZE Ministerstwo Gospodarki ma wydawać rozporządzenia odkreślające tzw. cenę referencyjną, czyli maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana na aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii.

Rozporządzenie wskazuje wysokość ceny referencyjnej w rozbiciu na cenę referencyjną dla instalacji przechodzących z systemu świadectw pochodzenia do aukcji oraz cenę referencyjną dla instalacji nowych w rozbiciu na 18 grup instalacji, a także dla instalacji nowych, które zostały zmodernizowane.

Oferowane przez wytwórców energii ceny na aukcjach OZE nie mogą być wyższe ceny referencyjne. Przy ich ustalaniu MG ma brać pod uwagę m.in.: parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji OZE, nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, koszty operacyjne i koszty kapitału własnego wytwórcy.


Projekt rozporządzenia ws. ceny referencyjnej w 2016 roku

reo.pl

fot. Peter Heilmann/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here