MG opublikowało projekt ustawy wprowadzającej


Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy wprowadzającej, w której znalazły się propozycje dotyczące tzw. trójpaku energetycznego.

Dokument zawiera przede wszystkim przepisy przejściowe w obrębie ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prawa gazowego oraz Prawa energetycznego. Zgodnie z procesem legislacyjnym został on skierowany pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich, a następnie trafi do dalszych prac rządu i Parlamentu.

Projekty ustaw o odnawialnych źródłach energii, Prawa energetycznego i Prawa gazowego przewidują rozbudowane zmiany w różnych przepisach obowiązujących aktów prawnych. Aby zapewnić ich pełną zgodność z zaproponowanymi przez MG rozwiązaniami, eksperci resortu gospodarki przygotowali ustawę wprowadzającą dla wszystkich trzech projektów tzw. trójpaku energetycznego.

Ustawa wprowadzająca zawiera także niezbędne zapisy, które pozwolą dostosować inne akty prawne do zmian wprowadzonych przez ustawy energetyczne MG.

W ustawie znalazły się regulacje dotyczące m.in.: ułatwień w zakresie instalowania i montowania mikroinstalacji oraz opodatkowania przychodów osób fizycznych uzyskujących przychody z tytułu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach; obowiązywania mechanizmów wsparcia w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii oraz instalacji spalania wielopaliwowego, które oddano do użytkowania przed dniem wejścia w życie ustawy o OZE; pierwszych stałych cen jednostkowych, po których dokonywany będzie w latach 2013 i 2014 zakup energii elektrycznej wytworzonej w określonych w tym przepisie instalacjach OZE; pierwszych współczynników korekcyjnych na lata 2013-2017.

 

Projekt ustawy wprowadzającej

Uzasadnienie do projektu

Ocena skutków regulacji

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy wprowadzającej, w której znalazły się propozycje dotyczące tzw. trójpaku energetycznego, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here