MG: konsultacje dot. sposobu obliczania pomocy publicznej dla OZE

Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. Opinie można zgłaszać do 2 września br.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument zawiera wzór, który umożliwi wytwórcom energii elektrycznej z OZE obliczenie dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej, możliwej do uzyskania na podstawie programu pomocowego zawartego w ustawie. Jak podkreśla resort gospodarki, regulacja ta ma na celu wyrównanie szans beneficjentów.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu obliczania łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii [PDF]

reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here