MG czeka na uwagi do dokumentu „Project pipeline”


Ministerstwo Gospodarki 11 sierpnia 2014 r. rozpoczęło konsultacje dokumentu Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 22 sierpnia 2014 r.

Project pipeline jest dokumentem pomocniczym w procesie tworzenia listy projektów w obszarze infrastruktury energetycznej, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy UE na lata 2014-2020. Jego opracowanie pomoże zoptymalizować proces wdrażania i wydatkowania środków w kolejnej perspektywie finansowej.

Intencją utworzenia dokumentu jest również dopełnienie warunku ex-ante 7.4, określonego w załączniku do Umowy Partnerstwa oraz w załączniku XI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Project pipeline obejmuje listę projektów skierowanych do wsparcia w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych: 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii w zakresie inwestycji w obszarze infrastruktury elektroenergetycznej, dystrybucyjnej i przesyłowej (Fundusz Spójności); 4.4 Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia (Fundusz Spójności); 7.5 Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Uwagi można przesyłać do 22 sierpnia. Uwagi można zgłaszać na adres mailowy: izabella.stanczak@mg.gov.pl, korzystając z formularza uwag.

Redakcja reo.pl

źródło: MG

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here