MG chce ponownego rozpatrzenia przez rząd projektu ustawy o OZE


Resort gospodarki przesłał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu ustawy o OZE m.in. w zakresie wyłączenia przepisów ustawy z obowiązku notyfikacji przez Komisję Europejską.

Z datowanego na 23 maja pisma, które Ministerstwo Gospodarki skierowało do KPRM, wynika, że w opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma konieczności notyfikacji aukcyjnego systemu wsparcia OZE.

 

Ponadto „władze polskie stoją na stanowisku, że funkcjonujący w Polsce system zielonych certyfikatów nie stanowi pomocy publicznej ze względu na to, że nie angażuje on środków publicznych”. Jak podkreśla MG, kwestia ta została notyfikowana KE w celu uzyskania pewności prawnej i jest obecnie przedmiotem postępowania Komisji, dlatego do czasu zajęcia przez KE stanowiska w tej sprawie, nie ma możliwości jednoznacznej oceny charakteru systemu zielonych certyfikatów.

Do pisma dołączono szereg autopoprawek, które resort gospodarki wprowadził do projektu ustawy o OZE.

Redakcja reo.pl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here