MG chce ograniczyć wolumen OZEx ze współspalnia


Ministerstwo Gospodarki wśród trzech głównych rozwiązań, które przygotowuje w celu ustabilizowania rynku zielonych certyfikatów, planuje ograniczyć wolumen energii typu OZE produkowanej we współspalaniu, za który przysługiwałyby świadectwa pochodzenia (OZEx) – wynika z wypowiedzi naczelnika Mariusza Radziszewskiego z MG. Ma to zapobiec zwiększaniu liczby zielonych certyfikatów ze współspalania ponad poziomy “historyczne”.

– Resort gospodarki skupia się w perspektywie krótko- i średnioterminowej na 3 instrumentach w celu ustabilizowania rynku zielonych certyfikatów – powiedział Radziszewski podczas VIII Konferencji Energetyki Wiatrowej PSEW.

Według niego jako projekt “sztandarowy” MG chce wprowadzić instrument [fundusz] stabilizujący rynek świadectw pochodzenia (OZEx). Drugi instrument to zakaz możliwości realizacji obowiązku OZE poprzez uiszczanie opłaty zastępczej przy cenach certyfikatów poniżej 75-80 proc. opłaty zastępczej.

Radziszewski poinformował też, że MG chce, aby ograniczyć wydawanie świadectw pochodzenia energii z OZE tylko do określonego wolumenu energii wytworzonej we współspalaniu. Miałoby to polegać na wprowadzeniu dla każdej z 43 instalacji tego typu limitu w wysokości średniego wolumenu, prawdopodobnie za lata 2011-12. Tylko do tak określonego wolumenu energii ze współspalania przysługiwałyby świadectwa pochodzenia energii z OZE.

– Myślę, że te trzy najważniejsze instrumenty, choć niejedyne, umożliwiłyby w krótkim okresie ustabilizowanie rynku – podsumował Radziszewski.

Na początku kwietnia wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz poinformował, że MG zastanawia się nad ustaleniem na 1,0x współczynnika do wydawania zielonych certyfikatów (OZEx) dla współspalania z biomasą (oznacza to 1 zielony certyfikat za wyprodukowaną 1 MWh ze współspalania, a nie 0,3 certyfikatu, jak przewidywał projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii). Ponadto wsparcie tej technologii miałoby trwać dłużej – do końca 2017 roku dla wszystkich, a nie tylko przez 5 lat od uruchomienia.

Te zapowiedzi, bez limitowania wolumenem energii ze współspalania, za które przysługiwałoby wsparcie w postaci certyfikatu, zostały odebrane jako dalsze tolerowanie nadpodaży OZEx pochodzących ze współspalania.

 

Marcin Zaremba

MG chce ograniczyć wolumenem OZEx wydawane ze współspalnia, fot. Alternative Heat/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here