ME: w ramach aukcji 2016 r. powstaną instalacje PV o mocy 100 MW


Zakładamy, że w ramach aukcji ogłoszonych w 2016 r. powstanąnowe instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 100 MW – powiedział wczwartek wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

 

Wiceszef resortu energii zwrócił też uwagę, że wsparcie dlatych instalacji fotowoltaicznych będzie udzielane na okres 15 lat.

 

Jego zdaniem w 2017 r., jeszcze przed sezonem letnimpowstanie przeważająca część tych instalacji.

 

Piotrowski podkreślił jednocześnie, że resort energiizdecydował się na umożliwienie powstania instalacji fotowoltaicznych z uwagi naszybki proces realizacji inwestycji, bo pozwoli to na szybką weryfikacjęsprawności działania systemu aukcyjnego.

 

Zdaniem Piotrowskiego rozwój instalacji fotowoltaicznych maistotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.”Potrzeba zapewnienia odpowiedniej generacji energii elektrycznej wokresie letnim jest szczególnie istotna w kontekście sytuacji, która miałamiejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. – powiedział.

 

Zauważył też, że z uwagi na obserwowaną dużą podaż projektówinwestycyjnych w fotowoltaice można przewidzieć, że ceny proponowane w aukcjachna zakup energii z instalacji fotowoltaicznych będą bardzo atrakcyjne.

 

We wrześniu br. Ministerstwo Energii przedstawiło propozycjecen referencyjnych, czyli maksymalnego poziomu wsparcia – w aukcjach OZE w 2016r. Na największe wsparcie mogą liczyć biogazownie rolnicze, bez względu nawielkość.

 

Od 1 lipca br. obowiązuje nowelizacja ustawy o OZE, którawprowadziła nowy termin systemu wsparcia dla producentów energii odnawialnej.Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza zupełnie nowe zasady rozliczeń producentówzielonej energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW, a także zmieniazasady systemu aukcyjnego.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here