ME porówna koszty wytwarzania energii z różnych technologii


Departament Energii JądrowejME zaprasza do składania ofert na wykonanie Aktualizacji opracowania: „Analizaporównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych,węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii”.

 

Wramach aktualizacji analizy porównawczej Ministerstwo energii oczeukueje weryfikacjizałożeń dotyczących m.in.: rozpatrywanych technologii wytwarzania energiielektrycznej i możliwej ich komercyjnej dostępności w perspektywie do 2050roku, jednostkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dlaposzczególnych technologii, cen paliw, kosztów uprawnień do emisji CO2,parametrów technicznych rozpatrywanych technologii, czasu budowy jednostekwytwórczych reprezentujących daną technologię, stopy dyskonta i kosztukapitału.

 

Oferty można składać do 21 października 2016 r. Kryteriumwyboru oferty będą cena (40) i doświadczenie wykonawcy (60).

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here