ME: notyfikacja czeskiego wsparcia OZE dobrym sygnałem dla Polski


DecyzjaKomisji Europejskiej o notyfikacji czeskiego modelu systemu wsparcia OZE, topozytywny sygnał dla polskich wytwórców OZE, w tym także dla konsumentów iodbiorców końcowych energii – uważa resort energii.

 

We wtorekKomisja Europejska uznała, że wsparcie przez czeski rząd elektrowni wodnej orazbiogazowni jest zgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwowej.Dzięki tej decyzji nasi południowi sąsiedzi będą mogli przekazać wytwórcomenergii środki publiczne.

 

Ogłoszonaprzez Komisję we wtorek decyzja nie jest bez wpływu na Polskę. Cel udziału OZEw końcowym zużyciu energii brutto dla naszego kraju na 2020 r. wynosi 15 proc.Mają w tym pomóc przepisy znowelizowanej w czerwcu ustawy o OZE. Obowiązująceod lipca przepisy zmieniają zapisy dotyczące wsparcia dla produkcji zielonejenergii. Największe wsparcie otrzymają źródła, które wytwarzają energięstabilnie, np. biogazownie, czy współspalanie biomasy z węglem.

 

Jakprzypomniało ME w przesłanym w piątek PAP stanowisku, w Polsce funkcjonująrozwiązania ustawy o OZE – w części dotyczącej tzw. zielonych certyfikatów, jużnotyfikowane przez KE.

 

“Systemzielonych certyfikatów jest systemem +gasnącym+, który został zastąpionysystemem wsparcia bazującym na rozwiązaniach aukcyjnych. Ten nowy model wparciazacznie obowiązywać wytwórców, którzy oddali do użytkowania swe instalacje po 1lipca 2016 r., z tym, iż także dotychczasowi wytwórcy OZE będą mieli możliwość skorzystania,na mocy nowych przepisów ustawy o OZE, z rozwiązań dedykowanych dla nowychwytwórców, zamiast funkcjonowania w oparciu o system zielonychcertyfikatów” – napisało ME.

 

“Niestetydziś nie ma na rynku żadnego OZE, które nie wymagałoby dotowania. Przekłada sięto na ceny detaliczne energii elektrycznej. Wprowadzone przez nas rozwiązaniapomogą sprostać podjętym przez Polskę zobowiązaniom dotyczącym środowiskanaturalnego, jednocześnie generując korzyści społeczne. Ich celem jest równieżzachowanie jak najniższych kosztów dla konsumentów” – podkreślono woświadczeniu.

 

Resortprzekonuje też, że z punktu widzenia odbiorców energii przyjęte w Polscerozwiązania są rozwiązaniami dużo korzystniejszymi, które w ocenie partnerówspołecznych, pozwolą na rzeczywisty rozwój sektora prosumenckiego.

 

 

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here