ME: Niespodzianka w rozporządzeniu o obowiązku OZE


Wrozporządzeniu opublikowanym 22 sierpnia 2017 roku, Ministerstwo Energiiustaliło obowiązek umorzenia zielonych certyfikatów. Ministerstwo określiłoobowiązek OZE nie tylko na rok 2018, tak jak wcześniej zakładano w projekcierozporządzenia, ale również na 2019 rok.

WDzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ME  w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowegosumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzeniapotwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energiiw latach 2018–2019. Dokument stanowi, że w 2018 roku obowiązek umorzenia dlaenergii pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazurolniczego wyniesie 17,5 % oraz 0,5% dla energii pochodzącej z biogazurolniczego. Natomiast obowiązek dla 2019 roku wyniesie kolejno 18,5 % oraz0,5%. Poziomy te są wyższe od obowiązku OZE dla bieżącego roku, który wynosi 15,4% dla energii pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych z wyjątkiem biogazurolniczego oraz 0,6% dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego.

MinisterstwoEnergii w toku pracy nad rozporządzeniem nie uwzględniło stanowiskaprzedstawicieli branży energetyki odnawialnej, którzy chcieli wyższegoobowiązku OZE w roku 2018 zwiększając tym samym popyt na zielone certyfikaty, wcelu zrównoważenia ich nadpodaży na rynku. Ministerstwo wzięło jednak pod uwagęwniosek branży OZE o ustalenie obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów wperspektywie dłuższej niż jednorocznej.

Przedmiotowerozporządzenie wchodzi w życie 30 sierpnia bieżącego roku. Na podstawie zapisówustawy o OZE, minister właściwy do spraw energii może, w drodze rozporządzenia,w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, zmienić wielkość obowiązkówumorzenia na kolejne lata kalendarzowe.

Agata Skrzypczyk

fot:Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here