📻 MASKĘ WŁÓŻ: Bardzo wysokie stężenie pyłów w całym kraju!

Musimy sami zadbać o ochronę dróg oddechowych