Marcin Popkiewicz: Pół roku i na śmietnik

Mamy szukać duchowej satysfakcji w konsumpcji