Marcin Korolec i Sekretarz Generalny ONZ o roli Polski w walce ze zmianami klimatycznymi

Wiceminister środowiska Marcin Korolec, prezydent Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (COP19) spotkał się w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban Ki-moonem. Celem rozmowy było podsumowanie polskiego przewodnictwa w Konwencji klimatycznej oraz dokonanie oceny jego osiągnięć. Rozmawiano także o pracach ONZ w zakresie szeroko rozumianej problematyki zmian klimatu i roli, jaką Polska może nadal odgrywać w procesach międzynarodowych w tym obszarze.

Ban Ki-moon podziękował ministrowi za doskonałe przewodnictwo warszawskiej konferencji COP19 i procesowi negocjacyjnemu w 2014 roku. Doprowadziły one do stworzenia fundamentów nowego porozumienia klimatycznego oraz zapewniły zbudowanie powszechnej woli politycznej na rzecz jego zawarcia w Paryżu w 2015 r. Sekretarz Generalny ONZ wyraził również zadowolenie z przyjęcia konkluzji w sprawie celów redukcyjnych UE do roku 2030 oraz zaangażowania Polski i jej ostateczną zgodę na przyjęcie tak znaczących zobowiązań.

Ban Ki-moon podkreślił, że swoją aktywność w zakresie klimatu w ostatnim czasie, skoncentrował na rozmowach bilateralnych w sprawie zasilenia Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund – GCF z siedzibą w Songdo w Korei Płd.). Wyraził satysfakcję z wyniku ostatniego spotkania donorów, na którym zadeklarowano łącznie ok. 9,3 mld USD dolarów na rzecz Funduszu. Podkreślił także, że mobilizacja 10 mld USD dla Funduszu, do końca 2014 roku wydaje się wciąż możliwa.

Minister Korolec przypomniał z kolei główne osiągnięcia polskiej prezydencji. Najistotniejsze z nich to przyjęcie decyzji o kalendarzu prac nad nowym, globalnym porozumieniem klimatycznym, w tym o terminie określenia przez poszczególne kraje swoich kontrybucji (deklaracji redukcji emisji lub innego zaangażowania w działania klimatyczne).

– To był zdecydowanie jeden z najlepszych COP w dzięwiętnastoletniej historii negocjacji klimatycznych. Najważniejszym osiągnięciem było moim zdaniem nadanie pracom nowego impulsu politycznego, którego kulminacją był Szczytu Klimatyczny zwołany przez Sekretarza Generalnego ONZ we wrześniu br. Oprócz tego warszawski COP wniósł do negocjacji klimatycznych spokój, wyznaczył ramy prac nad nowym porozumieniem, zadbaliśmy o uwzględnianie głosu wszystkich stron przy przyjmowaniu decyzji. – podkreślał minister Korolec.

Kolejne sukcesy polskiej prezydencji to przyjęcie decyzji podczas COP19 w Warszawie w sprawie: REDD+ (zapobieganie wylesianiu i niszczeniu lasów tropikalnych), mechanizmu finansowego, adaptacji do zmian klimatu oraz „Warszawskiego Międzynarodowego Mechanizmu dot. strat i zniszczeń”. Minister Korolec przypomniał o swojej pracy w Zarządzie GCF, informując jednocześnie o planowanym udziale finansowym Polski, jako donora. Decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta do końca tego roku.

Jako Prezydent COP podkreślił działania polskiej prezydencji w obszarze zaangażowania sektora prywatnego oraz burmistrzów miast w prace Konwencji i podziękował za kontynuację tego kierunku przez Sekretarza Generalnego w czasie nowojorskiego Szczytu Klimatycznego we wrześniu br.

– W trakcie konferencji w Warszawie po raz pierwszy ważną rolę w dyskusji na temat klimatu odgrywały władze miast i przedstawiciele biznesu. To niezwykle istotne, gdyż rozwiązania na poziomie miejskim naprawdę mogą się w znacznym stopniu przysłużyć do poprawy nie tylko klimatu, ale również jakości życia i aspektów zdrowotnych. Z kolei przedstawiciele biznesu maja miejsce przy stole ze wzgledu na to, że to właśnie biznes dokonuje redukcji gazów cieplarnianych i inwestuje w adaptację. – podkreślił minister Korolec.

Minister przypomniał także, że Polska zainicjowała skuteczny format współpracy kolejnych prezydencji w ramach Konwencji klimatycznej – Polski, Peru i Francji, jako „Trojka”, z powodzeniem funkcjonujący od przeszło roku, zgodnie z ogłoszoną w Warszawie deklaracją. Dzięki pełnemu włączeniu kolejnych prezydencji w prace i obieg informacji z Sekretariatem i organami Konwencji możliwe było płynne przejęcie przez Peru kierowania procesem negocjacyjnym. Pełne włączenie Francji zapewnia spójność prac na rzecz najlepszego przygotowania COP w Paryżu w 2015 r.

Minister Korolec spotkał się także w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ z ambasadorami z państw członkowskich koalicji AOSIS (małe kraje wyspiarskie) na śniadaniu wydanym przez Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ, Ambasadora Bogusława Winida. W trakcie rozmowy wielokrotnie podkreślano satysfakcję z wyniku, sposobu kierowania negocjacjami przez Prezydenta COP, a także doskonałą organizację warszawskiej konferencji. Dla państw AOSIS kwestie klimatyczne nie są już jedynie problemem środowiskowym, ale najważniejszą kwestią bezpieczeństwa narodowego. Państwa AOSIS prosiły o dalsze aktywne wspieranie ich postulatów przez Polskę. Rozmawiano także o polskiej kandydaturze do fotela niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here