Małopolskie: Sejmik przyjął uchwałę antysmogową


Sejmik Małopolski jednogłośnie przyjął chwałę antysmogową,która zakłada, że od 1 lipca w całym regionie będzie można montować w nowychdomach wyłącznie piece do ogrzewania na paliwa stałe, spełniające najwyższenormy emisyjne. Stare kotły muszą zostać wymienione do 2023 r.

 

Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, w którymprzyjęto regulacje antysmogowe na poziomie całego województwa.

 

Zgodnie z przyjętym w poniedziałek dokumentem, w Małopolscenadal będzie można używać paliw stałych do ogrzewania, w tym węgla, ale zabronionebędzie korzystanie z paliw niskiej jakości: mułów i flotów węglowych orazdrewna o wilgotności powyżej 20 proc.

 

Nowe przepisy w zakresie wymogów dotyczących paliw, wejdą wżycie już od 1 lipca. Jeśli chodzi o piece: w nowo budowanych domach i obiektachod lipca będą musiały być montowane kotły grzewcze piątej generacji. Do 1stycznia 2023 r. mają zostać wymienione wszystkie stare piece, z wyjątkiempieców klasy 3 i 4, dla których przewidziano 10-letni okres przejściowy, dokońca 2026 r. kominki będą musiały mieć sprawność cieplną na poziomie conajmniej 80 proc. Nie trzeba będzie wymieniać kominków już zamontowanych. Żebyspełniały wskazane poziomy sprawności, wystarczy doposażyć je w specjalneurządzenia np. elektrofiltry dostępne już na polskim rynku.

 

Uchwała antysmogowa została przyjęta jednogłośnie – zagłosowało 33 radnych ze wszystkich klubów sejmikowych.

 

Wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak (PSL)podczas obrad przytoczył dane, z których wynika, że 98 proc. mieszkańców regionuoddycha powietrzem zawierającym niebezpieczne dla ludzi stężenia pyłów PM2 iPM10. Według wicemarszałka, rocznie w Małopolsce z powodu na zanieczyszczonegopowietrza umiera ponad 4 tys. osób, a leczenie chorych i ich nieobecność wpracy kosztuje ponad 3 mld zł rocznie. „Te cyfry mówią o konieczności podjęcianatychmiastowych działań” – podkreślił Kozak.

 

Jak zaznaczył, w ostatnich latach dzięki działaniomorganizacji obywatelskich, takich jak m.in. Polski Alarm Smogowy znaczącowzrosła świadomość mieszkańców ws. zanieczyszczonego powietrza.

 

Za wprowadzeniem przepisów antysmogowych opowiada się teżzdecydowana większość małopolskich gmin.

 

Przewodniczący klubu PO Grzegorz Lipiec podkreślił, żekoalicja PO-PSL w województwie małopolskim od kilku lat prowadzi pracelegislacyjne zmierzające do poprawy jakości powietrza, której pierwszym etapembyło przyjęcie uchwały antysmogowej dla Krakowa. „Cieszymy się, że nasioponenci polityczni, w tym z PiS, również do tych działań dołączają” -podkreślił.

 

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w MinisterstwieRozwoju i małopolska radna poinformowała, że sejmikowy klub PiS postanowiłpoprzeć nowe przepisy, ale apeluje o podejście do problemu w sposób całościowyi systemowy. „Program nie może się skończyć na jednej uchwale dotyczącej normkotłów. Wraz z przyjęciem uchwał należy przyjąć niezwłocznie m.in. programpomocy dla osób najuboższych, których nie stać na wymianę pieca i płaceniewyższych rachunków za czystsze paliwa” – mówiła.

 

„Jakość powietrza nie ma kolorów politycznych (…). Mimobraków i początku drogi, uchwała wychodzi naprzeciw regulacjom opracowywanymprzez rząd” – dodała Emilewicz.

 

Marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupazadeklarował, że zarząd województwa będzie robił wszystko, aby przyjęta uchwałazostała wdrożona najszybciej i w najlepszy sposób. „Jesteśmy pionierami wPolsce i pokazujemy, że z tym problemem należy walczyć w sposób przejrzysty ikonsekwentny” – dodał.

 

Jak zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kozak, projekt uchwałyantysmogowej dla Małopolski był konsultowany z korporacjami węglowymi orazproducentami pieców i kotłów i nie będzie kłopotów z zapewnieniem paliwodpowiedniej jakości czy urządzeń do ogrzewania.

 

Podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwałyantysmogowej swoje uwagi zgłaszali: mieszkańcy Małopolski, instytucje iorganizacje społeczne oraz samorządy lokalne. W sumie uwag tych było ponad 11,8tys. Swoją petycję złożył m.in. Krakowski Alarm Smogowy poparty przez 10 tys.15 osób.

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie KrakowskiegoAlarmu Smogowego w woj. małopolskim jest 527 tys. budynków jednorodzinnych, zczego większość – 387 tys. (73 proc.) znajduje się na terenach wiejskich. Jakwynika z badań, 71,9 proc. domów jest ogrzewana kotłami lub piecami węglowymi,a tylko 18,3 proc. piecami gazowymi. Ponad 80 proc. pieców węglowych to piecezasypowe, w których właściciele mogą spalać niemal wszystko. Nieconowocześniejsze konstrukcje – piece retortowe stanowią 11 proc., a 3,9 proc. towciąż piece kaflowe. Średni wiek pieca węglowego to 12 lat.

 

W styczniu 2016 r. sejmik województwa małopolskiego przyjąłuchwałę antysmogową dla Krakowa, poprzednia z listopada 2013 r. została uznanaprzez sąd za nieważną. W nowej zapisano zakaz stosowania paliw stałych, w tymm.in. węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach, ma on wejść w życie od 1września 2019 r. Jako dopuszczalne do stosowania wskazano paliwa gazowe orazlekki olej opałowy.

 

Władze Krakowa wielokrotnie podkreślały, że aby walka zesmogiem była skuteczna, potrzebne jest wprowadzenie uchwały antysmogowej dlacałego województwa i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w gminachościennych.

 

Prace nad uchwałą antysmogową rozpoczął także samorządwojewództwa śląskiego. Właśnie rozpoczynają się konsultacje społeczne tegodokumentu, który przewiduje m.in. wymianę kotłów i zakaz stosowania paliw,których spalanie powoduje znaczną emisję trujących substancji doatmosfery.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here