Małopolskie: Ponad 216,5 mln zł na wymiany pieców węglowych


Ponad 216,5mln zł przeznaczyło województwo małopolskie w swoim Regionalnym ProgramieOperacyjnym na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych wykorzystywanychdo ogrzewania domów. Pozwoli to na likwidację ponad 26,5 tys. takichprzestarzałych palenisk.

Jakpodkreślają władze regionu, to właśnie niska emisja pochodząca z ogrzewaniadomów starymi piecami, tzw. „kopciuchami”, jest głównym źródłem zanieczyszczeniapowietrza pyłem zawieszonym czy rakotwórczymi związkami, w tym benzopirenem.

WojciechKozak, wicemarszałek Małopolski odpowiedzialny za ochronę powietrzazapowiedział, że w tym tygodniu zarząd województwa przedstawi swój projektuchwały antysmogowej dla całego regionu, który następnie trafi pod obradysejmiku. Głosowanie nad dokumentem spodziewane jest w styczniu przyszłego roku.

Projektuchwały antysmogowej będzie zakładał, że piece na paliwa stałe będą mogły byćużywane, ale muszą to być piece nowszej generacji – co najmniej klasy 5. Zakazinstalowania pieców niższej klasy w nowych budynkach ma obowiązywać od czerwcaprzyszłego roku, a do 2023 roku mają zostać wymienione wszystkie stare piece, zwyjątkiem pieców klasy 3 i 4, dla których przewidziano 10-letni okresprzejściowy.

W styczniutego roku sejmik województwa przyjął uchwałę wprowadzającą na obszarze Krakowacałkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach,piecach i kominkach. Jako dopuszczalne do stosowania wskazane zostały paliwagazowe oraz lekki olej opałowy. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września2019 r.

Odofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiegona lata 2014-2020 na wymianę nieekologicznych kotłów będą mogły starać się małopolskiegminy. Nabór wniosków rozpocznie się 30 grudnia. Do podziału jest ponad 216,5mln zł, co pozwoli na likwidację ponad 26,5 tys. starych pieców węglowych.

O dotacjęmogą ubiegać się właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcązlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwagazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialneźródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

W przypadkupodłączenia do sieci ciepłowniczej dotacja pokryje koszty demontażu staregopieca oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Jeżeliwymieniany będzie stary piec na nowy (na gaz, biomasę, węgiel) dotacja pokryjekoszty demontażu starego pieca oraz zakup i montaż nowego, a także kosztyinstalacji niezbędnej armatury, a w przypadku kotłów gazowych również wkładkominowy.

W Krakowiedofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub OZE. Na terenie MetropoliiKrakowskiej (z wyjątkiem Krakowa) dofinansowanie dotyczy kotłów gazowych lubOZE oraz kotłów na biomasę. Poza Metropolią dofinansowanie obejmuje kotłygazowe lub OZE oraz kotły na biomasę i węgiel, ale tylko najnowszej generacji.

Nalikwidację starego kotła i zastąpienie go przyłączeniem do sieci ciepłowniczej,kotłem na paliwo stałe bądź gaz lub też odnawialnym źródłem energii możnaotrzymać równowartość 350 zł na kW mocy nowego źródła ciepła, jednak nie więcejniż 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz nie więcej niż 10 tys.zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólneźródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu. Można także starać się o pokryciekosztów instalacji.

Ostatecznewarunki otrzymania dotacji przez mieszkańców określą poszczególne gminy i totam wszyscy zainteresowani wymianą kotłów uzyskają niezbędne informacje.

Warunkiemuzyskania dotacji na wymianę pieców jest wykonanie termomodernizacji budynku.Środki na docieplenie zabezpieczono w Programie JAWOR realizowanym przezWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są toniskooprocentowane pożyczki z atrakcyjnymi warunkami spłaty. Program dotyczytermomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej600 m. kw.

W woj.małopolskim stoi 527 tys. budynków jednorodzinnych, z czego większość – 387tys. (73 proc.) znajduje się na terenach wiejskich. Według badań KrakowskiegoAlarmu Smogowego niemal 72 proc. domów jednorodzinnych w Małopolsce jestogrzewanych kotłami węglowymi, a tylko 18,3 proc. piecami gazowymi. Średni wiektakiego kotła to 12 lat lub więcej. Ponad 80 proc. z nich to piece zasypowe, wktórych właściciele mogą spalać niemal wszystko. Nieco nowocześniejszekonstrukcje – piece retortowe – stanowią 11 proc., a 3,9 proc. to wciąż piecekaflowe.

PAP

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here